Skip to content

Museoliitto

24.10.2019

Lisätietoa taidenäyttelyjen takavarikointikiellosta ja ns. Jukos-lausekkeesta

Suomalaisten ja venäläisten museoiden välinen näyttely-yhteistyö helpottuu.

Suomalaisten ja venäläisten museoiden yhteistyö on ollut pitkään aktiivista. Suomessa on aiemmin järjestetty useita näyttelyitä vuodessa, joissa on ollut esillä huomattava määrä esineistöä merkittävistä venäläisistä museoista. Aktiivinen näyttelyvaihto on hyödyttänyt molempia osapuolia.

2000-luvun alkupuolella Venäjän valtio alkoi vaatia takavarikointikieltopäätöstä maasta lähteville esineille. Tämän johdosta Suomi sääti vuonna 2011 lain Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä. Lain mukaan takavarikointikielto sisältää kiellon ottaa näyttelyesine takavarikkoon tai muuten viranomaisen haltuun tai kohdistaa esineeseen muu turvaamistoimi tai täytäntöönpanotoimi, joka estäisi esineen palauttamisen. Jos esineeseen on kiellosta huolimatta kohdistettu tällainen toimenpide, asianomaisen viranomaisen tai tuomioistuimen on kumottava se.

Viime vuosien aikana maiden välinen näyttely-yhteistyö on kuitenkin vaikeutunut huomattavasti ja uhkana oli, että se katkeaa kokonaan. Muuttunut tilanne johtui siitä, että Venäjän federaatio on viime vuosina vaatinut takavarikointikieltopäätöksiin erillistä lauseketta, joka koskee JUKOS-yhtiön entisten osakkeenomistajien mahdollisia vaatimuksia. (Haagin välimiesoikeus päätti vuonna 2014, että Venäjän tulee maksaa Jukosin osakkeenomistajille 37 miljardin euron korvaukset ja Venäjä pelkää, että osakkeenomistajat vaativat itselleen venäläisistä museoista EU-maihin lainattuja esineitä tämän korvauksen kattamiseksi). Koska Suomen lainsäädäntö kattaa kaikki takavarikointikiellot ilman erillisiä mainintoja, Suomi ei ollut halukas lisäämään lauseketta päätöksiinsä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yrittänyt levittää Venäjän kulttuuriministeriölle tietoa Suomen takavarikointikieltojärjestelmän kattavuudesta sekä kirjein että keskusteluin. OKM on viestittänyt, että Suomeen lainaan tulevien esineiden palautuminen Venäjälle on turvattu jopa kaksinkertaisesti: 1) Suomen takavarikointikieltolain perusteella tehdyllä päätöksellä, joka kattaa kaikenlaiset takavarikointiuhat ja 2) YK:n vuoden 2004 valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan yleissopimuksen (Suomi ratifioi v. 2014) sekä valtioiden kulttuuriomaisuuden oikeudellista immuniteettia koskevan julistuksen (Suomi allekirjoitti v. 2016) kautta.

Maaliskuussa tänä vuonna Venäjän kulttuuriministeriö päätti hyväksyä Suomen takavarikointikieltojärjestelmän sellaisenaan, ilman erillistä Jukos-lauseketta. Venäjän kulttuuriministeriö lähetti museoilleen kiertokirjeen, jossa todetaan epävirallisen käännöksen mukaan: ”Suomessa on nykyisin voimassa laki tiettyjen Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikointikiellosta, joka antaa yhdessä kansainvälisen lainsäädännön kanssa luotettavan immuniteetin venäläiselle kulttuuriomaisuudelle ja suojan kolmansien tahojen vaatimuksilta. Suomen tasavaltaan väliaikaisesti vietäville Venäjän federaation Museosäätiön museoesineille ei vastaanottavan osapuolen siksi tarvitse esittää lisätakuita.”

Venäjän kulttuuriministeriön tekemä päätös oli näyttävästi esillä 27.9.2019 Tulassa järjestetyn Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä. Tämän päätöksen myötä voidaan ryhtyä jälleen elvyttämään Suomen ja Venäjän museoiden välistä vilkasta ja antoisaa yhteistyötä.

Lisätietoja:

Tiina Eerikäinen
Kulttuuriasiainneuvos
p. 0295330081
tiina.eerikainen(a)minedu.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä