Skip to content

Museoliitto

31.5.2018

Lobataan yhdessä – kutsutaan poliitikot museoon

Kutsu poliitikko museoon -kampanjaviikkoa vietetään elokuun lopussa 27.–31.8.2018. Suomen museoliitto kehottaa kaikkia yhteiseen poliitikkojen lobbausrintamaan ja kutsumaan poliitikkonsa tutustumaan museoon. 

Kuten Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä Museopäivillä muutamaan otteeseen mainitsi ja myös europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri puheenvuorossaan korosti, lobbaaminen on tärkeää. Jos sitä ei kokeile, ei voi tietää mitä sillä voi saavuttaa. 

Kutsu poliitikko museoon -kampanjaan osallistuminen antaa niin museolle kuin poliitikollekin vapaamuotoisen areenan keskustelulle ja toisiinsa tutustumiselle. ”Museoharjoittelu” tarjoaa mahdollisuuden esitellä museon toimintaa päättäjille käytännönläheisesti, ja poliitikko saa puolestaan syvemmän ymmärryksen museotyön arjesta ja lainalaisuuksista. 

Museoliitto kutsuu poliitikon Vuoden museo EMMAan

Museoliitto näyttää mallia ja kutsuu poliitikon valtakunnallisen vaikuttamisen huipulta tutustumaan Vuoden museoksi viime viikolla palkittuun Espoon modernin taiteen museo EMMA:aan. 

– Toivomme, että kutsutulla poliitikolla on mahdollisuus vastata myöntävästi Museoliiton ja EMMAn kutsuun ja tulla tutustumaan museoalalla merkittävän meriitin saaneeseen museoon sekä sen uraauurtavaan museotyöhön, sanoo Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä. 

– Toivomme myös, että tämä on avaus, joka kannustaa kaikkia museoita tarttumaan tuumasta toimeen ja lähestymään oman alueensa vaikuttajia.

Poliitikko – ole eurooppalainen, tunne kulttuuriperintösi

Nyt kolmatta kertaa vietettävän Kutsu poliitikko museoon -viikon painotus on tänä vuonna Euroopan kulttuuriperintövuodessa teemalla poliitikko – ole eurooppalainen, tunne kulttuuriperintösi. 

 

Aikaisempina vuosina kampanjassa on ollut mukana 20–30 museota, ja paikalliselle medialle poliitikon museopäivä on ollut kiinnostava juttuaihe. Museoliitto tiedottaa teemaviikosta medialle valtakunnallisesti noin viikkoa ennen tapahtuman alkua. 

Museoliitto lähettää kaikille kansanedustajille kesäkirjeen sekä toukokuun Museo-lehden kesäkuun aikana. Kesäkirjeessä mainitaan myös kampanjaviikosta ja kehotetaan tarttumaan tilaisuuteen.

Ilmoita poliitikkovierailusi rekisteriin 13.8. mennessä – lähetä kutsu poliitikolle nyt

Museoviikkoon osallistuvien museoiden toivotaan ilmoittavan sovitut poliitikkovierailunsa sekä myös vierailulle pyydetyt poliitikot Museoliiton rekisteriin 13.8. mennessä, jotta viikon tapahtumista voidaan tiedottaa. Poliitikkoja kannattaa kuitenkin lähestyä hyvissä ajoin kesäkuussa ennen kesälomia ja sopia elokuun viimeisen viikon vierailuaikataulusta.

Katso tarkemmat ohjeet rekisteriin ilmoittautumisesta sekä muusta kampanjoinnista Museoliiton sivuilta. Lisätiedot

Kimmo Levä
Pääsihteeri, Suomen museoliitto
kimmo.leva@museoliitto.fi
040 166 2816 

Kampanjan käytännönjärjestelyt ja viestintä

Nelli Korpi
Viestintäpäällikkö, Suomen museoliitto
Nelli.korpi@museoliitto.fi
044 4300 704

Voisit olla myös kiinnostunut näistä