Skip to content

Museoliitto

30.3.2011

Luovan talouden mahdollisuudet otettava käyttöön

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuustyöryhmä laati esityksen luovan talouden ja kulttuurin kehittämistoimenpiteiden 2010-2020 toimeenpanosta. Kulttuurisisältöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Vankka kulttuurin perusta luo hyvät edellytykset lisätä edelleen kulttuurin merkitystä osana luovaa taloutta, joka vahvistaa suomalaisen kansantalouden kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia.

Työryhmän mukaan suomalaisen luovan talouden kehityksen suurimpia haasteita tänä päivänä ovat vanhanaikainen ja liian monimutkainen yrityspalvelujärjestelmä, joka ei pysty vastaamaan nopeasti kehittyvillä toimialoilla toimivien yritysten kohtaamiin haasteisiin, talouden rakennemuutos, sekä se, etteivät rahoitusjärjestelmät mukaudu toimintaympäristön muutoksiin. Yrityspalvelujärjestelmä ei myöskään vielä tunnista riittävästi immateriaalisen tuotannon ja ansaintalogiikan erityispiirteitä.

Työryhmä ehdottaa muutosprosessin käynnistämistä. Alan rakenteiden muuttaminen ei tapahdu hetkessä vaan vaatii asteittaisen prosessin, joka on käynnistettävä välittömästi. Prosessin seurauksena Suomeen luodaan maailman huippua oleva järjestelmä luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden toimintaedellytysten parantamiseksi keskittämällä niitä koskevia yrityspalveluja yhteen asiantuntevaan organisaatioon ja vahvistamalla ministeriöiden välistä strategista ja käytännön koordinaatiota.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta

Voisit olla myös kiinnostunut näistä