Skip to content

Museoliitto

28.3.2011

Mikä museoissa on tärkeää? – Suuren yleisön käsityksiä tämän päivän museoista

Osana Suomen museoliiton toteuttamaa valtakunnallista kävijätutkimusta tehtiin helmikuussa 2011 Facebookin kautta kysely museomielikuvista. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten käsityksiä museoista sekä selvittää mikä heidän mielestään museoissa on tärkeää.

Tutkimuksen suoritti Fountain Park Oy verkkohaastattelumenetelmällä. Menetelmän avulla on mahdollista saada ihmiset osallistumaan yhteiseen aivoriiheen, joka on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tuottavat haluttuun teemaan omasanaisia näkemyksiään. Toisessa vaiheessa kukin arvioi toisten esittämiä ajatuksia esimerkiksi tärkeyden ja merkittävyyden mukaan ja kolmannessa vaiheessa vastaajat perustelevat omia valintojaan.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 748 henkilöä. Heistä 244 kertoi käyvänsä museoissa satunnaisesti. Säännöllisesti museoissa käyväksi itsensä määritteli 190 vastaajaa. Museoalan ammattilaisia tutkimukseen osallistui 182. Henkilöitä, jotka eivät koskaan olleet käyneet museossa, osallistui tutkimukseen 13.

Osallistujien yleisiä käsityksiä museoista tutkittiin vastaajien valitsemien kuvien avulla. Suosituimmaksi kuvaksi kysymykseen Mikä on museo? valikoitui yksinäinen, tyynellä vedenpinnalla hiljakseen lipuva soutuvene (171 valitsi). Kuvasta tuli vastaajien mukaan mieleen ’perinteinen, suomalainen, puinen, käsin tehty, vanha = siis museoesine.’ Seuraavaksi eniten valintoja kohdistui kuvaan, jossa oli kirjaimia ja osa kasvoista häivytettynä (152 valitsi). Kuvan moniselitteisyys puhutteli vastaajia. Siinä nähtiin taidetta, tietoa ja arvoituksellisuutta. Kuva liitettiin nykyaikaan ja tietotekniikkaan. Kolmanneksi valikoitui usvassa tai pyörteen keskellä alaspäin katsova naisen pää. Kuva assosioitui museoon, joka herättää ajatuksia, inspiroi, laajentaa tajuntaa ja irrottaa arjesta.

Museoihin yhdistetään 12 teemaa: oppiminen, historia, elämyksellisyys, ymmärtäminen, säilyttäminen ja tallentaminen, taide ja kulttuuri, näyttelyt, saavutettavuus ja palvelu, matkailukohde, vapaa-ajanvietto, rauhoittuminen sekä esillepano. Käsitys historiamuseosta on erittäin vahva, ja yhteinen muisti -ajatus toistuu vastauksissa usein.

Mikä museoissa on tärkeää? -kysymyksen vastauksista nousi esiin käsitys museoista säilyttäjinä ja tallentajina. Museoiden saavutettavuus ja palvelut jäivät museoiden tärkeyttä tarkasteltaessa vähimmälle maininnalle. Vastaajat hyväksyvät, ettei museo ole aina lähellä ja saavutettavissa. Kuitenkin toivottiin mahdollisuutta spontaaniin pistäytymiseen museoon.

Lisätietoja:
Eeva-Liisa Taivassalo
projektisuunnittelija
09 5841 1726
eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä