Skip to content

Museoliitto

28.5.2013

Ministeri Arhinmäki: Kulttuurin säästöt kohdistettava muuhun kuin työntekijöihin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on vedonnut teattereihin ja muihin taidelaitoksiin, jotta ne pyrkisivät kohdistamaan toimintamäärärahojensa säästöt muuhun kuin työntekijöihin. Puheenvuorossaan Arhinmäki tuo esiin myös museoille ajankohtaisen vos-järjestelmän uudistamisen.

’Kuten teistä varmasti kaikki tietävät, olemme joutuneet opetus- ja kulttuuriministeriössä tekemään raskaita säästöjä useimmille taiteen ja kulttuurin alan toimijoille. Teatteri on joutunut ja joutuu myös tulevaisuudessa kantamaan näistä säästöistä osansa. Saimme kovan väännön jälkeen pienennettyä taiteen ja kulttuurin kokonaissäästötarvetta merkittävästi, mutta silti säästö on aina säästö’, sanoi ministeri Arhinmäki maanantaina Suomen Näyttelijäliiton 100-vuotisjuhlassa Helsingissä.

’Teatteri on työvoimavaltainen ala, jolloin vähennykset osuvat suoraan ihmisiin. Olen pyrkinyt tekemään kulttuuripoliittisia valintoja niin, että säästöt osuisivat mahdollisimman vähän taiteellisen työn tekijöihin. Tästä syystä olen muun muassa linjannut, että vapaiden teatteriryhmien tuki jätettäisiin ensi vuonna säästöjen ulkopuolelle’, Arhinmäki sanoi viitaten vuoden 2014 talousarvioon, jota valmistellaan parhaillaan.

Ministeri Arhinmäki aikoo uudistaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa pysyvien kulttuuri- ja taidelaitosten valtionosuusjärjestelmää.

’Teattereiden, kuten museoiden ja orkestereidenkin kannalta keskeinen asia on vos-järjestelmän toimivuus. Valtionosuuksien jakoperiaatteet ovat varsin teknisiä, ne perustuvat lähinnä henkilöstömääriin. Mielestäni vos-järjestelmää pitää uudistaa. Vos-järjestelmän on syytä tukea myös kulttuuripoliittisia tavoitteita’, sanoi Arhinmäki.

Ministeri Arhinmäen mukaan henkilöstömäärien tulee olla jatkossakin valtionosuuksien pohjana, mutta niihin pitää saada myös kulttuurista vaikuttavuutta.

’Vos-järjestelmää pitää kehittää niin, että osa siitä määräytyy uuden tekemisen kautta ja uusien ihmisten tavoittamisen kautta. Tarvitaan siis tuloksellisuuskriteereitä.’

Arhinmäen mukaan vos-järjestelmän uusien tuloksellisuuskriteerien pitää kuitenkin olla erilaiset kuin muussa, esimerkiksi puhtaasti kaupallisessa toiminnassa.

Lisätietoja: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/05/arhinmaki_suomen_nayttelijaliitto.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä