Skip to content

Museoliitto

4.6.2008

Museo-, kirjasto- ja arkistoaineistojen sähköinen saatavuus paranee

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Opetusministeriö on käynnistänyt Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (2008-2011). Sen tavoitteena on edistää museoiden, kirjastojen ja arkistojen  keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä tietoverkoissa sekä kehittää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisuja.  Yhteisen hakupalvelun kautta tietovarannot tullaan tuomaan asiakkaan ulottuville.  Tulevaisuudessa kirjasto liitetään osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa, Europeanaa.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa  on otettu huomioon Euroopan komission tiedonannoissa ja suosituksissa sekä Euroopan unionin neuvoston päätelmissä tehdyt linjaukset keskeisistä tietoyhteiskunnan sisällöistä, joita ovat  kulttuuriaineistot, tieteellinen tieto ja tutkimusaineistot.
Kansallinen digitaalinen kirjasto toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011.

MICHAEL-kulttuuriportaali

MICHAEL-kulttuuriportaali puolestaan yhdistää Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen digitaaliset aineistot yhteiseksi valtakunnalliseksi verkkopalveluksi. Kulttuuriportaali on yksi 19:sta Euroopassa avatuista MICHAEL-portaaleista, joista tullaan keräämään tietoa monikieliseen yhteiseurooppalaiseen MICHAEL-portaaliin.

MICHAEL-kulttuuriportaali on toteutettu muistiorganisaatioiden eKAM-yhteistyöllä (elektroniset kirjastot, arkistot ja museot) ja se on osa Euroopan komission eTEN-ohjelman rahoittamaa MichaelPlus-projektia. Suomessa projektin virallisia partnereita ovat Museovirasto, Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto, jonka Kansallinen digitointikeskus koordinoi projektia.

Lisätietoja Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeesta:
Pääsihteeri Minna Karvonen,
puh. (09) 1607 7424, 040 578 0410
minna.karvonen (a) minedu.fi

Lisätietoja MICHAEL-kulttuuriportaalista:
Kansallisen digitointikeskuksen johtaja Majlis Bremer-Laamanen,
puh. (015) 321 122
Projektikoordinaattori Terhi Mikkola,
puh. 050 5822526
http://www.michael-culture.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä