Skip to content

Museoliitto

17.9.2018

Museoalalla kohdataan seksuaalista häirintää

Seksuaalinen häirintä on yhtä yleistä museoalalla kuin muuallakin työelämässä, kertoo tänään julkaistu Museoväki 2018 -tutkimus. Suomen museoliiton teettämän tutkimuksen mukaan häirintää on kokenut 12 prosenttia alle 40-vuotiaista naisista ja viisi prosenttia kaikista museotyöntekijöistä. 

Museoalalla häirintä ilmenee erityisesti yleisötyössä ja tekijät ovat pääasiassa työyhteisön ulkopuolisia: erilaisten yhteistyötahojen edustajia, asiakkaita ja museokävijöitä.

Taloustutkimuksen helmikuussa 2018 tekemässä yleisesti työelämän häirintää tutkineessa tutkimuksessa työikäisistä seitsemän prosenttia oli kokenut häirintää. Alle 40-vuotiaissa naisissa osuus on sama 12 prosenttia kuin museoalallakin. 

– Museotyöntekijöiden häirintäkertomuksissa toistuvat rivoja puhuvat asiakkaat, humalaiset lääppijät ja kahvihuoneissa seksistisiä juttuja kertovat kollegat. Pahimmillaan arvotalon omistaja käy rakennustutkijaan käsiksi, opasta seurataan kierroksen päätteeksi kotiovelle tai toimittaja tekee näyttelyarvionsa kähmimällä henkilökuntaa, toteaa tutkimuksen tehnyt museonjohtaja Kalle Kallio

– Se, että museoissakin esiintyy seksuaalista häirintää, kertoo ennen muuta ilmiön yleisyydestä yhteiskunnassa – ei niinkään museotyön luonteesta, hän jatkaa. 

Museoalalla vain 31 prosenttia oli ilmoittanut kokemastaan häirinnästä, kun Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa luku oli 42 prosenttia. 

Museoalaa uhkaa eläkepommi

Vuodesta 2003 alkaen viiden vuoden välein tehty Museoväki-tutkimus osoittaa, että alalla on eläkepommi. Tutkimuksen mukaan alan työntekijöistä 31 prosenttia on yli 55-vuotiaita ja 16 prosenttia on täyttänyt 60-vuotta. 

Nuoria museoammattilaisia on palkattu melko vähän viime vuosien taantumassa, joten nuorimmassa alle 29-vuotiaiden luokassa on vain neljä prosenttia työntekijöistä. 

– Museoalan kasvaessa ja henkilökunnan eläköityessä myös nuoria tulee palkata entistä enemmän. Ongelmaksi on jo nyt muodostumassa matala palkkataso. Tilannetta vaikeuttaa se, että tulevaisuudessa museoalalla tarvitaan entistä enemmän osaajia muiltakin aloilta kuten ICT ja markkinointi, miettii Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä

– Onneksi museoalalla kuitenkin viihdytään pitkään ja alaa pidetään houkuttelevana sen edustamien arvojen ja tuottamien sisältöjen vuoksi. Yksi merkittävä tekijä työviihtyvyyteen on työntekijöiden korkea koulutustaso ja sen mukaiset luovuutta ja itsenäisyyttä edellyttävät työtehtävät, hän jatkaa. 

Museoalan työntekijöistä jopa 88 prosentilla on korkeakoulututkinto. 

Tutkimus ja sitä avaavat blogikirjoitukset

Perehdy Museoväki 2018 -tutkimukseen Museoliiton verkkosivuilla. Tutkimuksen tehnyt Kalle Kallio avaa tutkimusta Museoliiton blogissa viidessä kirjoituksessa 17.–21.9.2018. Tutkimuksesta on kirjoitus myös 14.9. ilmestyneessä Museo-lehdessä

Lisätiedot

Kimmo Levä

Pääsihteeri, Suomen museoliitto

kimmo.leva@museoliitto.fi

040 166 2816

Kalle Kallio

Museoväki-tutkimusten tekijä 

Museonjohtaja, Työväenmuseo Werstas (tutkimusvapaalla)

kalle.kallio@tyovaenmuseo.fi

040 716 7520

Voisit olla myös kiinnostunut näistä