Skip to content

Museoliitto

1.10.2014

Museobarometri 2014

Suomen museoliitto teki syksyllä 2014 museobarometrin, jolla kartoitettiin jäsenmuseoiden odotuksia talouden ja toiminnan suhteen vuosille 2015-2016.
Museobarometriin vastasi yhteensä 94 museota, joista 30 oli kulttuurihistoriallisia museoita, 24 erikoismuseoita, 18 taidemuseoita, 19 yhdistelmämuseoita ja kolme muuta.
Museoiden avustusten arvioitiin entisestään pienenevän (54 %). Vuosi sitten puolet vastaajista arvioi niiden vähenevän. Museon palvelutulojen (museokauppa, pääsymaksut, kuva- ja tietopalvelut, yleisöpalvelut) arvioi kasvavan yli kolmannes vastaajista kun vuotta aiemmin näin arvioi reilu viidennes. Kasvua palvelutuloissa 8 %. Sponsoroinnin ja yritysyhteistyön arvioitiin lisääntyvän. Kasvua edellisvuoteen 8 %.
Reilu puolet museoista 56 % arveli palkkamenojen lisääntyvän. 2013 näin arvioi lähes kolmannes vastaajista. 66% vastaajista arvio kiinteistömenojen lisääntyvän. Edelliseen vuoden arviointiin verrattuna kiinteistömenoissa on kasvua 17 %.
Muiden menojen (esim. näyttelykustannukset, kokoelmienhoito- ja hallinta, viestintä ja markkinointi, kone- ja laitehankinnat) kohdalla oli huomattavaa vähenemistä. Muut menot vähenevät 44 %. Vuonna 2013 näin arvioi 24 %.
Barometrillä kysyttiin lisäksi arviointia henkilöstökoulutuksesta ja matkakuluista. Reilu puolet 59% vastaajista arvioi henkilöstökoulutuksensa säilyvän ennallaan, 27 % vähenevän ja 14% kasvavan. Matkakulujen ennallaan arvioi pysyvän 53 %, vähenevän 34 % ja kasvavan 13 %.
Vastaajat arvioivat myös talouden kehittymistä kokonaisuudessaan 2015-2016:
’Toimintamäärärahat pienenee, Toimintaan kohdennettu raha vähenee huomattavasti, Kiinteät menot nousevat ja käyttövarat supistuvat, Julkisen rahoituksen osuus pienenee. Kiinteistökulut kasvavat edelleen. Oma tulonhankinta on välttämätöntä, uusia palvelumuotoja on pakko keksiä.’
’Museollemme on laadittu ensi vuodeksi ns. nollabudjetti. Palkkakulut lisääntyvät (yleiskorotus), ja lisääntyneet palkkamenot on katettava vähentämällä muita kuluja. Myös kiinteistömenot kasvavat. Tehdään nollabudjettia, kiinteät menot nousevat ja käyttövarat supistuvat.’
Museotyötä arvioitiin kokoelma-, yleisö-, tutkimus-,kulttuuriympäristön suojelun ja hallintotehtävien näkökulmista. Kokoelmatyön osuuden ennallaan pysyminen vahvistui hieman edellisvuodesta. Yleisötyön (kuten näyttelyt, museopedagogiikka, tapahtumat) suhteellisen osuuden arvioitiin vähenevän museon toiminnassa. Muutos edellisvuoteen -8 %. Tutkimustyön osuus pysyi ennallaan ja hieman vahvistui. Kulttuuriympäristön suojelun osuus pysyi ennallaan. Hallintotehtävät museoiden toiminnassa pysyvät lähes ennallaan kasvun hieman vahvistuessa.
Lisätietoja: projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo, puh. 0444 300 703, eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä