Skip to content

Museoliitto

10.12.2020

Museobarometri 2021 selvitti koronatilanteen vaikutuksia museoiden toimintaan

Lokakuussa toteutetulla Museobarometri-kyselyllä kartoitettiin koronatilanteen vaikutuksia museoiden toimintaan. Samalla selvitettiin, miltä museoiden vuosi 2021 näyttää.

Museobarometri-kysely lähetettiin lokakuun alussa 169:lle Suomen museoliiton jäsenorganisaatioissa työskentelevälle museonjohtajalle. Vastauksia saatiin 16.10.2020 mennessä 94 museosta, joten kyselyn vastausprosentti oli 56. Vastaukset kattavat melkein koko Suomen, tosin Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Karjalasta ei saatu vastauksia.

Korontilanteen vaikutukset museoiden toimintaan

 

Koronapandemia ja siihen liittyneet museoiden yleisötoimintojen rajoitukset ovat vaikuttaneet museoiden toimintaan monella tavalla. Museoiden palvelutulot ja kävijämäärät ovat pienentyneet vuonna 2020 koko Suomessa. Maalis-toukokuussa museot olivat kokonaan kiinni yleisöltä. Myös sen jälkeen ryhmämatkailijoiden ja opiskelijaryhmien määrä on ollut merkittävästi aiempia vuosia pienempi. Lisäksi ulkomaalaisten matkailijoiden määrän vähentyminen on vaikuttanut erityisesti pääkaupunkiseudun museoihin.

Pääsylipputulojen lisäksi myös museoiden oheispalvelujen tulot ovat pudonneet kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Museoiden tiloja ei vuokrata tai catering-palveluja tilata samaan tapaan kuin ennen, vaikka museot ovat olleet avoinna.

Museoiden talouden lisäksi koronatilanne on vaikuttanut myös muuhun museon toimintaan. Etätyö on muuttanut monia toimintatapoja ja vaikuttanut työssä viihtymiseen. Vaikutukset ovat olleet sekä positiivisia että negatiivisia. Vastaajien mukaan tiedonkulku on heikentynyt ja siiloutunut, luovuus on vähentynyt, mutta toisaalta työtehokkuus on saattanut nousta. Osassa museoita henkilökuntaa on lomautettu ja erityisesti tuntiperusteisen sekä määräaikaisen henkilökunnan määrä on vähentynyt.

Lisäksi muutamissa museoissa on jouduttu muuttamaan näyttelyohjelmaa esimerkiksi siksi, että kansainvälisiä näyttelyjä ei ole voitu toteuttaa. Museotyö on muuttunut nopeasti aiempaa digitaalisemmaksi: museon sisältöjä on siirretty nopeasti verkkoympäristöön ja erilaisia digitaalisia palveluja on kehitetty ja kokeiltu.

Museoiden odotukset vuodelle 2021

Museobarometrikyselyssä arvioitiin museoiden odotuksia vuodelle 2021 talouden, näyttelyohjelman ja henkilökunnan määrän näkökulmasta.

Ensi vuonna museoiden talouteen vaikuttavat museonjohtajien mukaan erityisesti kuntarahoituksen leikkaukset ja kuntatalouden ongelmat. Kuntien rahoituksen arvioidaan vähenevän 24 % vastaajista. Valtion rahoituksen sen sijaan oletetaan pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan.

Palvelutuloihin odotetaan myös muutoksia. Noin 60 % museoista budjetoi ensi vuoden palvelutulot vuoden 2020 tasolle tai yli. Lomautusten ja muut museoiden toiminnan heikennysten odotetaan vaikuttavan museoiden palvelutulojen hankintaan. Lisäksi museoiden sidosryhmillä on taloudellisia ongelmia tällä hetkellä. Kyselyn vastaajat pelkäävät museotoiminnan koronarajoitusten jatkumista sekä ryhmä- ja kokousmatkailijoiden pitkäaikaista tai pysyvää vähenemistä.

Museoiden henkilökunnan osalta vähennyksiä on todennäköisesti tulossa erityisesti määräaikaisten ja tuntityöntekijöiden osalta. Myös erityisesti yleisö- ja asiakaspalvelun kesätyöntekijöiden määrä tulee vähenemään ensi vuonna. Vapautuvia työpaikkoja ei välttämättä täytetä.

Näyttelytuotannon osalta museoiden suunnitelmat ensi vuoden osalta ovat pysyneet pääosin entisellään. Joitakin aikataulujen siirtoja ja peruuntumisia on mahdollisesti odotettavissa erityisesti kansainvälisten näyttelyjen osalta. Ensi vuonna näyttelyresursseja suunnataan entistä enemmän verkkonäyttelyihin. 

Palautetta Museoliitolle

Kyselyssä toivottiin myös palautetta Museoliiton toiminnasta. Keskiarvoksi annettiin kouluarvosana 8,5. Vastaajien mukaan Museoliitto on onnistunut laaja-alaisessa toiminnassa ja kuuntelee jäseniään hyvin. Myös koronatiedotus on ollut toimivaa. Museokortti on monipuolistanut toimintaa. Myös markkinointiin ja viestintään oltiin tyytyväisiä. Museobarometrin vastaajien mukaan Museoliiton koulutukset ovat monipuolisia sekä etänä että perinteisinä ’läsnätoteutuksina’.

Sen sijaan edunvalvontaan toivotaan lisää napakkuutta, eikä toiminta saisi olla pääkaupunkikeskeistä. Lisäksi ilmaiset museot eivät saa riittävästi näkyvyyttä Museoliiton ja Museokortin viestinnässä.

Lisätietoja

 

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen museoliitto
p. 040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä