Skip to content

Museoliitto

10.1.2023

Museoiden valtionosuudet rahoituskaudella 2024 – 2027 – haku uusille museoille auki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ohjeistuksen koskien museoiden valtionosuuksia rahoituskaudella 2024 – 2027. Uusien museoiden on nyt neljän vuoden tauon jälkeen mahdollista hakea valtionosuuden piiriin. 

Tässä yhteydessä kaikkien vos:n piirissä nykyisin toimivien museoiden osalta tarkistetaan museolain 5 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen. Tämä tarkistus koskee myös alueellisia ja valtakunnallisia vastuumuseoita. Selvityksen tekeminen on edellytys museon säilymiselle valtionosuuden piirissä.

Tässä haussa on myös uusien museoiden mahdollista hakea nimeämistä uudeksi valtakunnalliseksi vastuumuseoksi. Nykyisten valtakunnallisten vastuumuseoiden tulee samassa yhteydessä raportoida vuonna 2023 päättyvästä ensimmäisestä rahoituskaudesta ja toimittaa suunnitelmat koskien seuraavaa rahoituskautta. Niistä museot neuvottelevat Museoviraston kanssa keväällä 2023.

Ministeriö tekee kaikki valtionosuushakemuksia ja rahoitusta koskevat päätökset loka-marraskuun vaihteessa 2023.

Hakuilmoitus OKM:n sivuilla

Voisit olla myös kiinnostunut näistä