Skip to content

Museoliitto

10.4.2024

Museoihin kohdistuu leikkausuhka kahdelta suunnalta: ”Seuraukset ovat ennalta-arvaamattomat” 

Museoiden rahoitus on kaksinkertaisesti uhattuna ensi viikolla alkavassa kehysriihessä. Leikkauksia kohdistuu valtionavustusten lisäksi museoille tärkeisiin valtionosuuksiin. Museoiden kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä on uhattuna.

Museoiden julkiseen rahoitukseen kohdistuu kaksinkertaista leikkausuhkaa, kun hallitus aloittaa neuvottelut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta ensi maanantaina. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa museoiden lakisääteinen valtionosuusrahoitus on jätetty leikkausten ulkopuolelle, mutta kehysriihessä neuvotellaan valtiovarainministeriön julkistamasta esityksestä leikata museoiden ja esittävän taiteen valtionosuuksia yhteensä 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Valtionosuus eli VOS on museoiden tärkeä perusrahoitus, jossa rahoituksen suuruus riippuu henkilötyövuosista. Museoilla on suuret kiinteät kulut, jotka koostuvat etenkin henkilöstö- ja kiinteistömenoista. Tänä vuonna valtionosuusrahoituksen piirissä on 125 museota, joiden valtionosuus on yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden lisäksi museot saavat valtionavustuksia, joiden kokonaissumma oli 31 miljoonaa euroa vuonna 2022. Suurin avustuksen saaja oli Kansallisgalleria, joka sai toissa vuonna yli 20 miljoonaa euroa. Kansallisgalleria ja muut kansalliset taidelaitokset on ainakin toistaiseksi rajattu leikkausten ulkopuolelle. Myös jäljelle jäävät noin 9 miljoonaa euroa ovat museoille merkittävä rahoitus. Museoliiton Museobarometrissä peräti 85 prosenttia vastanneista museoista piti valtioavustuksia tärkeinä. Kysely tehtiin syksyllä 2023.

Museoliitto kysyi kehysriihen alla museoilta, miten ne suhtautuvat leikkausuhkaan. Moni museo kertoi resurssiensa olevan jo nyt niukat ja äärimmilleen venytetyt. Jos on leikattava, vähennykset kohdistuvat henkilöstön määrään ja palvelutasoon: aukioloaikoja supistetaan, ilmaisia sisäänpääsyjä ja toimintaa karsitaan mm. lapsilta ja eläkeläisiltä sekä näyttelyinvestoinneista luovutaan.

”Museot ovat yhteiskunnan tärkeä palvelu, joka etenkin epävakaina aikoina kasvattaa kokonaisturvallisuuden tunnetta ja lisää tutkitusti kävijöiden hyvinvointia. Silti olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa museoiden täytyy kenties sulkea ovensa tai luopua viikonlopun aukiolosta, vaikka kysyntä on huipussaan. Museot eivät voi paikata rahoitustaan pääsylipputuloilla, jotka ovat vain kymmenisen prosenttia niiden koko rahoituksesta. Nyt täytyy nähdä museoiden arvo, jotta ei vaaranneta kulttuuriperintöä – kenties pysyvästi”, sanoo toimitusjohtaja Petra Havu.

Lisätiedot: viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen@museoliitto.fi, +358 44 4300 719

Voisit olla myös kiinnostunut näistä