Skip to content

Museoliitto

25.9.2008

Museoliiton kirje kunnanhallituksille kiinteistöverosta

Suomen museoliitto on kääntynyt kirjeellä niiden kuntien puoleen, joiden alueella on yhdistysten tai säätiöiden omistamia jäsenmuseoita ja esittänyt kiinteistöverokäytännön tasavertaistamista. Alla kunnanhallituksille lähetetty kirje.

Arvoisa kunnanhallitus

Suomen museoliitto selvitti viime keväänä museoiden kiinteistöverokäytäntöä. Vastaus saatiin 199 museolta, joista 65 maksaa isäntäkunnalleen kiinteistöveroa. Veroprosentti vaihtelee 0-1%. Maamme museoista 62% on kunnan, 27% yhdistyksen tai säätiön ja 11% valtion omistuksessa.

Kiinteistövero kohdistuu pääasiassa yhdistysten hallussa oleviin pieniin ja taloudellisesti heikossa asemassa oleviin museoihin. Niiden kunnalta saama avustus voi olla jopa pienempi kuin peritty kiinteistövero. Toisaalta taas muutamien suurten, säätiöiden tai yhdistysten omistamien museoiden kiinteistöverosumma saattaa nousta hyvinkin korkeaksi.

Suomen museoliiton näkemyksen mukaan kiinteistöveron tulisi kohdata tasapuolisesti kaikkia maamme museoita. Verotuskäytäntö ei saisi olla vähemmistön osalta muita huonompi. Kun lain puitteissa on mahdollista määrätä kiinteistöveroprosentti myös nollaksi, esitämme että tällainen menettely nähtäisiin kunnassanne järkevänä tukena alueella toimiville yksityisten yhteisöjen omistamille museoille.

Museot ovat kansallisperintömme merkittäviä säilyttäjiä. Ne edustavat ja tallentavat paikkakunnan identiteettiä, jonka arvo nykyisessä kunta-alan murroksessa saa entistä suuremman merkityksen. Museot ovat myös merkittäviä tietolähteitä ja kouluopetuksen tukijoita, jotka tallentavat ja dokumentoivat tietoa alueensa historiasta ja kehityksestä. Moni museo sijaitsee myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa, jonka käyttö muuhun tarkoitukseen ei olisi mahdollista.

Kulttuuripalvelut lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja toimivat paikkakunnan vetovoimatekijänä myös matkailulle. Ne lisäävät työikäisen väestön viihtyvyyttä ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia.

Helsingissä 17.9.2008

Suomen museoliitto – Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie        
puheenjohtaja

Anja-Tuulikki Huovinen
pääsihteeri

Kirje ruotsiksi

Fastighets-
beskattningen borde vara likvärdig för landets museer

Voisit olla myös kiinnostunut näistä