Skip to content

Museoliitto

18.5.2015

Museoliiton mitalit jaettiin Etelä-Karjalan ja Ylitornion museotoiminnan puolesta toimineille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin kahdeksalle henkilölle tai yhteisölle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten museopäivien avajaisten yhteydessä Lappeenrannassa 18.5.2015.

Ansiomitali jaettiin Hiitolanjoki-yhdistys ry:lle, Lappeenrannan Kilta ry:lle, Eila Ikävalkolle, kotiseutuneuvos Pertti Jurvaselle ja Eila Kajanus-Jurvaselle, kotiseutuneuvos Pekka Siiropäälle, kotiseutuneuvos Pertti Vuorelle sekä Sirkka Salmelle.

Perustelut

Hiitolanjoki-yhdistys ry
 
Vuonna 2005 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Hiitolanjoen ja sen ympäristön kehittäminen kulttuuri- ja luontokohteena. Yhdistyksen toiminta on kunnianhimoista ja uuteen tähtäävää. Se yhdistää toiminnassaan luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun ja tekee aktiivista yhteistyötä Venäjän kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on paitsi lohijoen suojelu myös alueen kulttuuriperinteen museaalinen tallentaminen ja esittely.
 
Lappeenrannan Kilta ry
 
Lappeenrannan Kilta on julkaissut viimeisen 15 vuoden aikana useita Lappeenrantaa ja sen ympäristöä käsitteleviä teoksia. Kilta on sitoutumaton perinnejärjestö, joka ylläpitää paikallista identiteettiä, herättää keskustelua kaupunkikuvasta ja puolustaa rakennusperintöarvoja. Kilta on tuonut kotiseututoimintaa nykypäivään ja järjestää aktiivisesti kaupunkilaisille avoimia matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia.
 
Eila Ikävalko
 
Imatran veteraani- ja lottamuseo on Eila Ikävalkon ja hänen edesmenneen puolisonsa Reino Ikävalkon pyyteettömän työn tulos. Museo on perustettu vuonna 2000 rakennukseen, joka kuuluu Imatran merkittävimpiin. Yksityinen museo esittelee pääasiassa viime sotien aikaista historiaa. Erityisen merkittävää on, että näyttelyssä ja opastuksissa huomioidaan myös venäläinen näkökulma. Museosta on tullut erityisesti venäläisten turistien suosima kohde.
 
Kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen ja Eila Kajanus-Jurvanen
 
Kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen ja Eila Kajanus-Jurvanen ovat ansioituneet toimimalla pitkään Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksessä ja erilaisten paikallishistoriajulkaisujen parissa. Savitaipaleen kotiseutuyhdistys harjoittaa aktiivista paikallismuseotoimintaa ja kotiseututyötä, joista erityisesti voi mainita Hakamäen paikallista rakennusperinnettä vaalivan ulkomuseoalueen hoitamisen ja museotoiminnan kehittämisen.
 
Kotiseutuneuvos Pekka Siiropää
 
Pekka Siiropää on aktiivinen pitkäaikainen toimija sekä Luumäen paikallishistorian tutkimuksessa, kotiseututyössä että maakunnan arkeologisessa toiminnassa. Pitkä yhteistyö maakuntamuseon kanssa on ollut vuosien aikana vilkasta ja yhteydenpito toimivaa. Siiropään harrastuneisuus ja asiantuntemus on ollut maakuntamuseolle suureksi avuksi erityisesti maakuntatyössä.
 
Kotiseutuneuvos Pertti Vuori
 
Pertti Vuori on pitkän linjan kotiseutuaktiivi, Joutsenon Pitäjäntuvan entinen museonhoitaja sekä Joutsenon historian ja perinteen ansioitunut tuntija. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja merkittävä. Vuoren panos on ollut erityisen tärkeä Etelä-Karjalan museon Vankila tien päässä – Konnunsuon vankila 1918-2011 -näyttelyn ja Joutseno-Lappeenranta -kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009.
 
Sirkka Salmi
 
Sirkka Salmi on ollut Ylitornion museo- ja kotiseutuyhdistys ry:n aktiivinen jäsen yhdistyksen perustamisesta vuodesta 1981 alkaen. Ylitornion kunta lahjoitti yhdistykselle Alkkulan vanhan koulun 1990-luvun puolivälissä. Sirkka Salmi suunnitteli rakennukseen Ylitornion koululaitoksesta kertovan museon, joka avattiin vuonna 1998. Hän vastasi muun muassa keruusta, jossa tallennettiin esineistöä lakkautetuilta kouluilta.
 
Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä