Skip to content

Museoliitto

21.5.2014

Museoliiton mitalit jaettiin Etelä-Savon museotoiminnan puolesta toimineille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin kuudelle henkilöille tai yhteisölle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Savonlinnassa 21.5.2014.

Ansiomitali jaettiin Pyhän Olavin Kilta ry:lle, Metsämiesten Säätiölle, Veteraanimoottoripyöräklubi (VMPK) ry:n Savonlinnan aluekerho Pinnankiristäjille, maakuntaneuvos Pekka Nousiaiselle, Mikko Heiskaselle ja Raija Tantulle.

 
Perustelut
 
Pyhän Olavin Kilta ry
 
Pyhän Olavin Kilta ry on 90-vuotias vireästi toimiva yhdistys ja Savonlinnan maakuntamuseon tärkeä ystäväyhdistys. Vuonna 1924 perustetun Pyhän Olavin Killan toiminnan tarkoitus oli aluksi erityisesti Olavinlinnan historiallisten arvojen säilyttäminen, tehostaminen ja tunnetuksi tekeminen. Jo 1920-luvulla käynnistyi museokokoelman karttuminen lahjoitusten ja oman keruutoiminnan myötä. Kilta lahjoitti kokoelmansa vuonna 1984 Savonlinnan kaupungille ja se vasta toimintansa aloittaneelle maakuntamuseolle. 1980-luvun alusta lähtien Killan toiminnan tarkoitus laajeni Savonlinnan ja Itä-Savon historian tutkimiseen ja tunnetuksi tekemiseen sekä historian harrastuksen lisäämiseen. Yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa Pyhän Olavin Kilta on käynnistänyt ja toteuttanut useita hankkeita, joilla on kartutettu maakuntamuseon kokoelmia ja lisätty tietoisuutta alueen rikkaasta kulttuuriperinnöstä.
 
Metsämiesten Säätiö
 
Vuonna 1948 perustettu Metsämiesten Säätiö on metsäkulttuurin valtakunnallinen mesenaatti. Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Metsäkulttuuri on ollut säätiön apurahojen painopisteenä pitkään. Säätiö jakaa apurahoja vuosittain noin 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsämuseo Lusto on Metsämiesten säätiön strateginen rahoituskohde, mutta säätiön taloudellisesta tuesta ovat päässeet nauttimaan lukuisat muutkin toimijat, kuten museot, tutkijat, kirjantekijät ja tapahtumien järjestäjät.
 
Veteraanimoottoripyöräklubi (VMPK) ry:n Savonlinnan aluekerho Pinnankiristäjät
 
Veteraanimoottoripyöräklubin Savonlinnan aluekerho Pinnankiristäjät on ollut useita vuosia mukana Suomen metsämuseo Luston toiminnassa suurten metsäkoneiden konservoinnissa sekä näyttelyjen pystyttämisessä ja tapahtumien järjestämisessä. Kerho tarjoaa Lustolle korvaamatonta talkooväkeä paitsi innostuksensa myös osaamisensa ja ammattitaitonsa vuoksi. Tästä osaamisesta on hyötynyt myös Savonlinnan maakuntamuseo kunnostetun paloauton muodossa. Pinnankiristäjät vaalii paitsi koneiden teknisen tietouden ylläpitoa myös käyttökulttuuria. Pinnankiristäjät on mukana aktiivisesti myös erilaisten tapahtumien järjestelyissä.
 
Maakuntaneuvos Pekka Nousiainen
 
Maakuntaneuvos Pekka Nousiainen on omalla toiminnallaan vaikuttanut vahvasti kulttuuri- ja luontomatkailun kehittymiseen Savonlinnan seudulla. Punkaharjun kunnanjohtajana hän vaikutti merkittävästi Luston perustamiseen, minkä jälkeen hän on ollut aktiivisesti mukana museon toiminnassa muun muassa hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 1990. Maakuntaneuvos Pekka Nousiainen toimi pitkään myös Taidekeskus Retretin hallinnossa ja vaikutti kansanedustajana ollessaan aktiivisesti museoasioiden edistämiseksi.
 
Mikko Heiskanen
 
Mikko Heiskanen on Savon radan museon perinnekerhon pitkäaikainen vetäjä ja museotoiminnan primus motor. Taustana hänellä on lähes 50 vuotta VR:n palveluksessa. Pieksämäen kaupunki hallinnoi vuonna 1889 rakennutussa asemarakennuksessa sijaitsevaa museota, mutta osin avoinnapidosta sekä tapahtumatoiminnasta vastaa perinnekerho. Tällainen tapahtuma oli mm. vuonna 2012 pidetty Valtionrautateiden 150-vuotisjuhla, jonka työnäytökseen Mikko Heiskanen valmisti käsin käytettävän paalujuntan. Myös topparoikan radanrakennusnäytökset ja VR:n käytöstä poistetun kaluston hankinta museokokoelmiin ovat kuuluneet perinnekerhon vetäjän vastuulle.
 
Raija Tanttu
 
Raija Tanttu on Hirvensalmen kotiseutumuseon pitkäaikainen vastaava ja Hirvensalmi-seuran kantavia voimia. Raija Tanttu on toiminut pitkään Hirvensalmi-seuran sihteerinä ja museonhoitajana. Selkeimmin hänen työpanoksensa näkyy seuran ylläpitämän kotiseutumuseon toiminnassa Hirvensalmen kirkonkylän entisellä kansakoululla. Museon avoinnapito kesällä sekä erityisesti vuosittaisten vaihtuvien näyttelyiden järjestäminen ovat olleet hänen vastuullaan. Vuodesta 1996 lähtien museossa on ollut lähes joka kesä perusnäyttelyn lisäksi teemanäyttely.

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä