Skip to content

Museoliitto

22.5.2013

Museoliiton mitalit jaettiin Kymenlaakson museotoiminnan puolesta toimineille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin kuudelle henkilöille tai yhteisölle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Kouvolassa 22.5.2013.

Ansiomitali jaettiin Anjala-Seuralle, Kymenlaakson Osakunnalle, Elimäen pajan lahjoittajasuvulle, kulttuurineuvos Eero Niinikoskelle, Vesa Harsille ja kulttuurituottaja Helena Jetsulle.

Perustelut

Anjala-Seura on perustanut Ranta-Pukin kievarimuseon, kerännyt ja hoitanut kokoelmia sekä pyörittänyt museotoimintaa pyyteettömästi. Ranta-Pukin kievarimuseo on liittynyt Anjala-Seuran toimintaan sen alkuvuosista lähtien. Museoon on koottu esineistöä ja sitä on kunnostettu talkoovoimin Kymenlaakson maakuntamuseon ohjauksessa. Anjala-Seuran erityinen tehtävä anjalankoskelaisessa yhdistyskirjossa on entisen Anjalan kunnan alueen historian vaaliminen ja perinteen tallentaminen. Seuran jäsenmäärä on 175 henkilöä. Suurin osa jäsenistä on kotoisin entisen Anjalan eri kylistä.

Kymenlaakson Osakunta on Helsingin yliopiston piirissä toimiva 80-vuotias osakunta. Koko Kouvolan alueen ja osin myös muun Kymenlaakson museokokoelmien perustana ovat osakunnan 1950-60 -luvuilla toteuttamat keräykset. Esinekokoelmien lisäksi kartutettiin myös kasvi- ja murrekokoelmia sekä dokumentoitiin rakennuksia ja tehtiin haastatteluja. Keräyksiä suoritettiin muun muassa Valkealassa, Elimäellä, Sippolassa, Anjalassa, Kuusankoskella ja eteläisen Kymenlaakson alueella. Vaikka museoita on lakkautettu, näiden keräyksien tuotto muodostaa kokoelmien ja tutkimuksien pohjan.

Elimäellä toiminut seppämestari Armas Koskinen lahjoitti pajansa ja sen koko kaluston Elimäen kunnalle vuonna 1978. Hän myös siirsi pajan esineineen osaksi Elimäen kotiseutumuseota, joka täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Jorma Koskisen lahjoitus vuonna 2008 täydensi lahjoituksen kokonaisuudeksi. Koskisen suku on työskennellyt pajassa useassa polvessa suorittaen Vilppulan kyläläisten pajatyöt. Pajakokonaisuus kertoo ammatin, suvun ja kylän historiasta.

Kulttuurineuvos Eero Niinikoski on vaikuttanut Verlan tehdasmuseon vaiheisiin 1970-luvulta lähtien jatkaen Verlan tehdasmuseon perustajan, Kymi-yhtiön tiedotuspäällikkö Veikko Talven, aloittamaa työtä. Eero Niinikoski oli määrätietoisesti ajamassa Verlaa UNESCOn maailmanperintölistalle jo ennen kuin Suomen valtio ratifioi maailmanperintösopimuksen vuonna 1987. Niinikosken aikaansaama merkittävä askel oli Kymmene Oy:n (nykyisin UPM-Kymmene Oyj) vuonna 1991 tekemä rakennussuojeluesitys Verlan keskeisimmistä rakennuksista, jonka hyväksymisen jälkeen vuonna 1993 varsinainen hakuprosessi maailmanperintölistalle käynnistyi. Puuhiomo- ja pahvitehdas ympäristöineen nimettiin maailmanperintökohteeksi vuonna 1996. Niinikoski toimi Verlan Maailmanperintökohteen johtajana vuoteen 2008 saakka, jolloin jäi eläkkeelle. Tämän jälkeenkin Niinikoski on toiminut Verlan maailmanperintökohteen hoitokunnassa asiantuntijajäsenenä.

Keräilijä Vesa Harsi on Kouvolan radiomuseon perustaja, radiomuseotoiminnan kehittäjä sekä radiohistoriallisten laitteistojen ja dokumenttien kerääjä. Vesa Harsin ideoima radiomuseotoiminta alkoi vuonna 1967 vaatimattomasti kotitalon hiilikellarissa. Vuonna 1989 Harsin kokoelman ympärille perustettiin Putkiradiomuseosäätiö, jossa ovat mukana muun muassa Kouvolan kaupunki ja Kouvola Seura. Kokoelmasta perustettiin radiomuseo, jolle saatiin tilat Kaunisnurmen museokorttelista. Kouvolan radiomuseon syntymiseen ja toimintaan vaikutti ratkaisevasti Vesa Harsin henkilökohtainen panos ja hyvät suhteet radioamatööreihin.

Helena Jetsun työn ansiosta toteutettiin EU:n, valtion ja Valkealan kunnan rahoittaman hanke, jonka tarkoituksena oli Hirsmäen museo- ja kesäteatterialueen monipuolinen kehittäminen kulttuurin ja matkailun toimintakeskukseksi. Tuloksista merkittävin on Suomen Puotimuseon perustaminen vuonna 2006. Kokoelma on kerätty useista eri lähteistä. Suurimmat hankinnat ja lahjoitukset on tehty Valkealan kunnan alueelta. Hankkeen myötä arvokas rakennus saatiin kunnostettua.

Lisätietoja:pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä