Skip to content

Museoliitto

19.5.2022

Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin Pekka Honkaselle, Markku Linnalle, Maija Nisoselle, Mikko Saarenpäälle ja Janne Vilkunalle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit julkistettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Maarianhaminassa 19.5.2022.

Perustelut


Pekka Honkanen, mitali 449

Museonjohtaja Pekka Honkanen teki pitkän työuran Suomen Urheilumuseosäätiön palveluksessa. Hänen aikana Urheilumuseosta kehittyi nykyaikainen ja asiantunteva liikuntakulttuurin ja urheiluhistorian keskeinen tallentaja. Pekka Honkasen aikana Urheilumuseossa tehtiin 1990-luvulla kaksi vaativaa laajennusprojektia, joista viimeisen yhteydessä uudistettiin lisäksi museon perusnäyttely.

Valtiovalta, ministeriöt sekä muut museot ovat hyödyntäneen Pekka Honkasen asiantuntemusta laajasti. Hän on toiminut muun muassa Skandinaavisen Museoliiton Suomen osaston työvaliokunnassa, Suomen museoliiton hallituksessa, Kansainvälisen Olympiakomitean Olympia-museon kokoelmatyöryhmässä sekä ICOM – Suomen komitean hallituksessa. Lisäksi hän on tehnyt useita museoalaan liittyviä selvityksiä.

Markku Linna, mitali 450

Lentoaseman päällikkö evp. Markku Linna on toiminut Suomen Ilmavoimamuseosäätiön hallituksen jäsenenä ja säätiön puheenjohtajana yhtäjaksoisesti 1990-2020. Suomen Ilmavoimamuseo/Keski-Suomen Ilmailumuseo perustettiin vuonna 1978, joten Markku Linna on johtanut säätiötä yli puolet museon olemassaoloajasta.

Linnan merkitys museon menestyksessä on merkittävä. Hänen ammattitaitonsa ansiosta museon talous on pysynyt vakaalla pohjalla myös hankalina aikoina. Linnan kiinnostus museon johtamiseen ei ole rajoittunut ainoastaan hallitustyöskentelyyn, vaan hän on tukenut museonjohtajan työtä merkittävästi myös johtoryhmässä sen perustamisesta vuodesta 2009 alkaen.

Maija Nisonen, mitali 451

Tekstiilikonservaattori Maija Nisonen on työskennellyt Lahden kaupunginmuseossa 41 vuotta. Hän on pitkän uransa aikana toiminut aktiivisesti kokoelmahallinnan tekniikan ja prosessien kehittämisen puolesta. Maija Nisosen työtä kuvaa pitkäjänteinen, kokonaisuuksia hahmottava ja huolellinen kokoelman dokumentointi ja hoito.

Lahden museoiden kokoelmatietokantojen tiedon eheys on pitkälti Maija Nisosen ansiota. Hän on ollut mukana luomassa tekstiilialan termiharmonisointeja ja ohjannut monet museosukupolvet tekstiilien luetteloinnin tekniikkaan.

Mikko Saarenpää, mitali 452

Museomestari Mikko Saarenpää on toiminut sekä Aineen taidemuseossa että Tornionlaakson museossa vuodesta 1985 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu molempien museoiden kokoelman hoito ja esillepano. Saarenpää on tehnyt pitkäjänteistä ja omistautunutta työtä luomalla Tornioon kummankin museon kokoelmanhoidon puitteet ja käytännöt omaan käytännölliseen tapaansa.

Saarenpään taito ja näkemys näyttelynrakentamisessa on ainutlaatuinen ja kumpaankin museoon hän on tehnyt useita mieleenpainuvia näyttelyelementtejä. Saarenpään työskentelytapa on luova ja kekseliäs. Hän on kehittänyt lukuisia innovaatioita ja keksintöjä helpottamaan arkista museotyötä. Mikko Saarenpäätä arvostavat sekä työtoverit, museovieraat, taiteilijat että Tornion kaupunki. Lisäksi hänen kädentaitojensa maine on kiirinyt myös yli kuntarajojen.

Janne Vilkuna, mitali 453

Museologian professori Janne Vilkuna on yksi merkittävimmistä vaikuttajista Suomen museoalan sekä museoalan koulutuksen kehittymisessä. Vilkuna on Suomen ensimmäinen museologian professori. Tässä tehtävässä hän on opettanut useita opiskelijasukupolvia.

Vilkuna on kehittänyt museologian oppiainetta alusta asti työelämäläheiseksi ja siten museoalaa hyvin tukevaksi kokonaisuudeksi. Vilkuna rakensi perustan suomalaisen museoalan yliopisto-opetukselle. Lisäksi hän on tuottanut keskeisiä museoalan opetusmateriaaleja ja julkaisuja. Hän on kirjoittanut Suomen museoliiton 75-vuotishistoriikin ja toiminut 13 vuotta Museoliiton hallituksessa. Hänellä on myös kattavat pohjoismaiset verkostot. Opetustyönsä ohella Vilkuna on osallistunut merkittävällä tavalla suomalaisen museoalan ja sen koulutuksen kehittämiseen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petra Havu
Suomen museoliitto
puh. 044 430 0724
petra.havu(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä