Skip to content

Museoliitto

31.5.2016

Museoliiton vuosikertomus 2015 luettavissa verkossa

Inarissa järjestetty Suomen museoliiton 93. vuosikokous on hyväksynyt viime vuoden vuosikertomuksen.

Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä. Museoliiton toiminta jakautuu jäsenistön edunvalvonta-, viestintä-,  koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä Museoliiton toimintaa ylläpitäviin hallinto- ja tukipalveluihin.

Vuoden 2015 toiminta perustui Suomen museoliiton strategiaan 2020 sekä Suomen museoliiton hallituksen laatimaan ja vuosikokouksen 19.5.2015 vahvistamaan toimintasuunnitelmaan. Vuosi 2015 oli Suomen museoliiton 92. toimintavuosi.

Vuoden 2015 teema oli uudet avaukset. Niistä merkittävin oli Museokortin lanseeraaminen. Uusilla avauksilla pyrittiin museoiden käytettävyyden parantamiseen, toiminnan taloudellisen pohjan laajentamiseen, toimintamäärärahojen kasvattamiseen ja toiminnan tehostamiseen verkostotyöskentelyn kautta.

Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2015 lopussa 203 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa oli 397 museokohdetta. Jäsenmäärä pysyi samana verrattuna edelliseen vuoteen, mutta ylläpidettyjen museoyksikköjen määrä kasvoi kolmellatoista.


Vuosikertomus avautuu koko näytön kokoiseksi klikkaamalla. Sitä voi selata joko hiiren tai nuolinäppäinten avulla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä