Skip to content

Museoliitto

1.2.2017

Museoliitto osallistui Educa-messuille

Museoliiton osastolla esiteltiin opimuseossa.fi-sivustoa, jaettiin Museo-lehteä ja kirjallisuutta sekä tehtiin kysely koulujen ja museoiden yhteistyömahdollisuuksista.

Opimuseossa.fi-sivusto kiinnosti messuvieraita. Sivusto esittelee koululaisille, opiskelijoille ja opettajille museoiden avoimia kulttuuriaineistoja, pelejä, tehtäviä ja virtuaalinäyttelyitä. Museot voivat myös itse vinkata opimuseossa.fi-sivustolle soveltuvista aineistoista.

Messukävijöille tehty kysely koski museoiden verkkoaineistojen tunnettuutta, museoiden markkinointia opettajille ja opettajien ja museoiden yhteistyötoiveita. Kyselyssä selvitettiin, kuinka tuttuja vastaajille olivat museoiden digitaaliset sisällöt, pelit, verkkonäyttelyt ja virtuaalimuseot sekä museoiden tuottamat oppaat. Kyselyyn vastasi 138 henkilöä.

Vastaajille olivat tutuimpia museoiden digitaaliset sisällöt (58). Museoiden tuottamat oppaat tunnisti 54 vastaajaa, ja verkkonäyttelyt ja virtuaalimuseot puolestaan 50 vastaajaa. Neljännes kyselyyn vastanneista ei ollut tutustunut mihinkään annetuista vaihtoehdoista. Vaikka osa vastaajista ei ollut tutustunut museoiden tarjontaan, tiedotusta museoiden aineistoista toivottiin, ja monet antoivat yhteystietonsa museomarkkinoinnin käyttöön.

Kyselyssä oli myös kaksi avokysymystä, joista ensimmäisessä kysyttiin, millä tavoin museot voisivat markkinoida verkossa olevia aineistojaan opettajille nykyistä paremmin.

Alla on poimintoja vastauksista.

’Kouluille voisi lähettää sähköisiä esitteitä ja muutenkin sähköpostia, uutiskirjeitä. Opetusta suunnitteleva opettaja ilmaiseksi museoon. Museoiden henkilökunnan vierailuja kouluihin ja aineistojen esittelyä ’paikan päällä.’ Digitaalista markkinointia. Museon sivuilla selkeä alue, joka keskittyisi museopedagogiikkaan. Videomateriaalia, huumoria, some.’

Toisena avokysymyksenä oli seuraava: mitä muuta toivoisit koulujen ja museoiden yhteistyöltä?

Vastauksissa toivottiin kumppanuutta, virtuaalisuutta, yhteistyötä ensin verkossa ja sen jälkeen koulun ulkopuolella, viestejä uusista näyttelyistä, verkkoyhteistyön parantamista sekä elämyksellisiä vierailuja.

Molempien avokysymyksien vastauksissa toivottiin erityisesti vierailuja kouluihin ja museoiden palveluista tiedottamista.

Educa-messut ovat opetus- ja kasvatusalan suurin tapahtuma, ja ne järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 27.–28.1.2017. Museoliitto oli yksi messujen Kulttuuritorin näytteilleasettajista. Muita Kulttuuritorin näytteilleasettajia olivat Konserttikeskus ry, Espoon kaupunginmuseo ja Suomen Urheilumuseosäätiö.

Lisätietoja opimuseossa.fi-sivustosta:
Projektisuunnittelija Janne Tielinen
janne.tielinen(a)museoliitto.fi
0444 300 706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä