Skip to content

Museoliitto

18.10.2007

Museoliitto vetoaa eduskuntaan: veikkausvoittovarojen kasvu kohdennettava lain mukaisesti

Veikkausvoittovarojen edunsaajat, mm. museoita edustava Suomen museoliitto, tapasivat 17.10.2007 eduskuntaryhmien edustajat ja esittivät heille vetoomuksen, joka koski ensi vuoden talousarvion veikkausvoittovarojen käyttöä budjettirahoitteisten menojen katteena.

Veikkausvoittovarojen edunsaajat tapasivat 17.10.2007 eduskuntaryhmien edustajat ja esittivät heille alla olevan vetoomuksen, joka koski ensi vuoden talousarvion veikkausvoittovarojen käyttöä budjettirahoitteisten menojen katteena. Lisäksi Veikkauksen tuotolle toivottiin selkeämpää kehystä. Puheenvuorossa esitettiin myös huoli siitä, että budjettivarojen siirto veikkausvoittovaroihin vaarantaa myös Veikkauksen ’monopoliasemaa’ ja heikentää valtion keinoja rahoittaa kulttuuria. Museoliittoa tapaamisessa edusti pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen.
Asiasta järjestetään tapaaminen myös viestimien päätoimittajille 23.10. sekä kansanedustajatapaaminen 24.10., jossa mukana on myös Museoliiton puheenjohtaja Heikki Talvitie.

Eduskunnalle

Veikkausvoittovarojen edunsaajina alla mainitut nuorisotyötä, liikuntaa ja taidetta edustavat järjestöt esittävät seuraavaa:

1. Veikkauksen tuotto ei ole verotulojen korvike

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008 sisältää ennätyssuuren valtion osuuden veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 418 916 000 euroa. Veikkausvoittovarojen kasvua ei kuitenkaan esitetä tämän mukaisesti varsinaisiin arpajaislain ja ns. jakosuhdelain mukaisiin tarkoituksiin. Erityisesti tämä korostuu niissä menoissa, jotka aikaisemmin on katettu verotuloilla (yhteensä 21,3 M€). Veikkausvoittovaroja on esitetty käytettäväksi 17.542.000 € kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin eli Senaatti-kiinteistöille maksettaviin vuokriin (siirto momentilta 29.80.53) ja 3.816.000 € Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (siirto momentilta 29.80.54).

Veikkauksen tuoton edunsaajat esittävät, että eduskunta päättäisi palauttaa edellä mainitut kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokrat ja Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokulut veikkausvoittovaroista takaisin verovaroilla katettaviin menoihin ja että budjettiin tehdään vastaava määrärahalisäys.
 
Veikkausvoittovarojen edunsaajien kanta on, että hallituksen esitykseen sisältynyt veikkausvoittovarojen kasvu tulisi kohdentaa edunsaajille laissa määritettyjen jakosuhteiden mukaisesti käytettäväksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Edunsaajat toteavat, että veikkausvoittovarojen käyttö verotulojen korvikkeena voi heikentää suomalaisen rahapelijärjestelmän legitimiteetin. Veikkausvoittovaroja ei tulisi käyttää verotulojen korvikkeena kattamaan lakisääteisiä valtion menoja.

2. Veikkauksen tuoton käytölle selkeä kehys

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista käytettävät menot ovat varsinaisen valtion talousarvion kehyksen ulkopuolella olevia menoja. Valtioneuvosto voi kuitenkin halutessaan päättää koko hallituskauden ajalle Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen tuottotavoitteen ja niiden käytön kehyksen, kuten edellisellä vaalikaudella tehtiin. Tämä parantaisi mahdollisuuksia ennakoida ja suunnitella edunsaajille kunakin vuonna jaettavaa tuoton määrää ja tuoton käyttöä. Edunsaajat toteavat, että valtioneuvoston tarkistetun valtiontalouden kehyspäätöksen (25.5.2007) mukainen tuottoarvion kasvu 5 M€ vuodessa 2009 – 2011 on alimitoitettu.

Veikkauksen tuoton edunsaajat esittävät, että valtioneuvosto päättäisi vaalikaudelle 4 % vuotuisesta kasvuennusteesta kehyksenä valtion talousarvioon otettavasta Veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarviosta ja niiden käytöstä.  

Suomen museoliitto ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry  
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Liikunta ja Urheilu ry  
Suomen Sinfoniaorkesterit ry  
Suomen Teatterit ry
Taiteen keskustoimikunta

Voisit olla myös kiinnostunut näistä