Skip to content

Museoliitto

15.10.2014

Museon kokoelmien arvottamisen kuusi askelta

Alankomaiden Cultural Heritage Agency on kehittänyt kuuden kohdan menetelmän museoiden kokoelmien arvioimiseksi ja arvottamiseksi. Assessing Museum Collections. Collection valuation in six steps on käytännönläheinen opas museoesineiden ja kokoelmien erilaisten arvojen määrittämiseen. Opas on suunnattu jokaiselle kokoelmatyön parissa työskentelevälle.

Uusi kuuden askeleen menetelmä lähtee oletuksesta, että arvottamiselle löytyy aina motiivi ja että on olemassa useita mahdollisia näkökulmia, joiden kautta kokoelmaa ja esineitä voidaan arvottaa. Menetelmä tunnustaa näkökannan etteivät ammattilaiset ole ainoita museon esineistä ja kokoelmista tietoa omaavia tahoja. Tärkeitä ovat myös esineeseen liittyvät tarinat ja ihmiset. Kuulemalla eri taustan omaavia ihmisiä voidaan kokoelmasta herättää eloon vivahteikkaampi kuva. Vuosien aikana ajatukset ja olosuhteet muuttuvat, näin ollen oppaassa muistutetaan myös mahdollisen uudelleenarvioinnin tarpeesta.

Assessing Museum Collections antaa uuden asteittaisen lähestymistavan arvottamiseen. Askel askeleelta läpikäydyn arvottamisprosessin tuloksia voidaan hyödyntää sekä kokoelma- että yleisötyössä.
Arvottamisen kuusi askelta:
1. motiivin ja taustakysymyksien ylöskirjaus
2. mitä ja millä referensseillä
3. relevanttien kriteerien ja viitekehyksen ylöskirjaus
4. arvopisteiden määritys
5. arvioinnin työstö
6. päätös tai toiminta
Menetelmäopas on julkaistu hollanniksi kesäkuussa 2013 ja käännetty englanniksi keväällä 2014.
Opas luettavissa täällä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä