Skip to content

Museoliitto

5.10.2017

Museopalkintojen hakuilmoitus 2018

Nyt on aika hakea Vuoden museo ja Vuoden museojulkaisu 2018 -palkintoja!

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.

Vuoden museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Vuoden museojulkaisu

Vuonna 2018 vuorossa on Vuoden museojulkaisu -palkinnon valitseminen. Palkinto jaetaan julkaisulle, joka sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmänsä. Museojulkaisukilpailuun voi esittää museon oman tai yhteistyötahon kanssa tuotetun, painetun tai digitaalisesti julkaistun kirjan, joka on ilmestynyt 1.1.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hakemukseen tulee liittää hakijan/hakijoiden vapaamuotoinen perustelu, miksi teosta ehdotetaan Vuoden museojulkaisuksi.

Hakemukset 31.12.2017 mennessä

Vuoden 2018 kilpailuun liittyvät vapaamuotoiset hakemukset, esitykset ja ehdotukset pyydetään toimittamaan 31.12.2017mennessä Suomen museoliittoon, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Julkaisukilpailuun osallistuvat painetut teokset pyydetään toimittamaan Museoliittoon kolmena kappaleena Ovelle-pakettina (perille kuljetettuina). Yhteistyönä toteutettujen julkaisujen yhteyteen toivotaan selvitystä yhteistyön jakautumisesta ja laajuudesta.

Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Palkintoa hakevien museoiden kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Vaasassa 23.–25.5.2018. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 24.5.

Palkintolautakunnan jäseninä ovat ICOM:n varapuheenjohtaja Maija Ekosaari (puheenjohtaja), Pohjanmaan museon museotoimenjohtaja Selma Green, Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, historioitsija Teemu Keskisarja, Museoliiton viestintäpäällikkö Nelli Korpi / Tuuli Rajavuori, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo.

Lisätiedot

Maija Ekosaari, p. 040 7612768, ekosaari(a)iki.fi
Eeva-Liisa Taivassalo, p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi

Museopalkintojen säännöt: museoliitto.fi/museopalkinnot.

 

Priserna för museibranschen 2018 kan nu sökas

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris.

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2018 utdelas priset Årets museipublikation. Priset tilldelas en publikation som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. Som Årets museipublikation kan man föreslå en tryckt eller digitalt utgiven bok, producerad i samarbete med ett museum eller en annan samarbetspartner, publicerad under perioden 1.1.2015-31.12.2017. Som bilaga önskas en motivering av sökanden i vilken det framgår en motivering till att publikationen föreslås bli Årets museipublikation.

Ansökningar och förslag till Årets museum 2018 och Årets museipublikation sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post till adressen eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi senast den 31.12.2017. De tryckta verk som deltar i tävlingen Årets museipublikation postas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren -paket (transport ända fram).

Prisnämndens medlemmar är Maija Ekosaari (ordförande), Selma Green, Pirjo Hamari, Teemu Keskisarja, Tuuli Rajavuori / Nelli Korpi, Johanna Selkee och Pauli Sivonen. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2018 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2018 och Priset Årets museipublikation senast den 31 december 2017 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna.

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 23.-25.5.2018, som ordnas i Vasa.

Ytterligare information

Maija Ekosaari, tfn 040 7612768), ekosaari(a)iki.fi
Eeva-Liisa Taivassalo, tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi

Museiprisernas regler: museoliitto.fi/museopalkinnot.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä