Skip to content

Museoliitto

12.9.2012

Museotilasto 2011 ilmestynyt

Museotilasto 2011 sisältää 156 museo-organisaation keskeiset talous- ja toimintaluvut. Museokohteita tilastossa on 325, mikä on viisi vähemmän kuin vuonna 2010. Museovirasto kerää tiedot päätoimisesti hoidetuista ammatillisista museoista vuosittain.

Vuonna 2011 kunnat omistivat museoista 55 %. Seuraavaksi suurin ryhmä on säätiö- ja yhdistysomisteiset museot, joita on 37 % kokonaismäärästä. Valtio omistaa museoista 6 %. Yritykset ja muut julkisyhteisöt omistavat museoita 2 %. Museoiden omistajuusrakenteessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Museotoimialan taloudellinen kokonaisarvo on vuositasolla 201 miljoonaa euroa. Museoissa työskentelee reilut 2700 ihmistä. Museotoimialan koko kasvoi vuoden 2011 aikana 4,3%.

Valtion rahoittaa veikkausvoitto- ja budjettivaroin museotoiminnasta 45 %. Kuntien avustusosuus on 34 % museoiden kokonaisrahoituksesta, mutta kuntien, säätiöiden ja yhdistysten omistamien museoiden rahoituksesta kuntien osuus on yli puolet. Museoiden palvelutulojen osuus on 14 %. Tästä suurin osuus on pääsylipputuloilla. Muun rahoituksen osuus on 7 %. Museoiden kokonaisrahoituksen jakautumisessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Museoiden kokoelmissa on yli 5,5 miljoonaa esinettä, 335 000 taideteosta ja 24 miljoonaa valokuvaa. Lisäksi luonnontieteellisten museoiden kokoelmissa on yli 22 miljoonaa näytettä. Museoiden kokoelmat kasvavat tällä hetkellä nopeasti. Kokoelmatyypistä riippuen kasvu on 2-5 % vuodessa. Vähiten kasvoivat esinekokoelmat 2,01 % ja eniten teoskokoelmat 5,24 %. Määrällisesti eninten kasvoivat valokuva- ja näytekokoelmat, joihin vuoden 2011 aikana liitettiin noin miljoona uutta kuvaa tai näytettä.

Museoissa vieraili vuoden 2011 aikana noin 5 miljoonaa kävijää. Määrä kasvoi edellisvuodesta 116 000:lla. Keskimääräisessä museossa oli esillä vuoden aikana 7 näyttelyä. Keskimääräisen museokohteen kävijämäärä vuonna 2011 oli 15 000 ja näyttelykohtainen kävijämäärä oli noin 4 000. Ilmaiskävijöitä museoissa vierailleista oli 51 prosenttia.

Museotilasto on ladattavissa Museoviraston verkkosivuilta linkistä:
http://www.museotilasto.fi/index.php?id=17

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, kimmo.leva(a)museoliitto.fi, puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä