Skip to content

Museoliitto

8.5.2018

Museoväki ’18 -kysely – vastausaika päättyy 15.6.

Museoväki ’18 -kysely on avoinna 15.6. asti. Suomen museoliitto toteuttaa neljättä kertaa Museoväki-kyselyn, joka on tarkoitettu kaikille museoiden työntekijöille, jotka ovat työskennelleet yhtäjaksoisesti museoalalla vähintään puoli vuotta. Museoväki-kysely on tehty aiemmin vuosina 2003, 2008 ja 2013.

Kyselyllä kartoitetaan museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä. Tulosten avulla selvitetään museotyön muutoksia kuluneiden vuosien aikana. Tulokset julkistetaan syksyllä 2018 ja niitä tullaan hyödyntämään eri yhteyksissä museoalan kehittämistoimia suunniteltaessa. Museoiden toivotaan välittävän kyselystä tietoa henkilökunnalleen.

Kysymyksissä, joissa voi valita vain yhden vaihtoehdon, valitaan tärkein tai parhaiten tilannetta kuvaava vaihtoehto, vaikka se ei antaisikaan kattavaa kuvaa. Jos esimerkiksi työskentelee useissa museoissa, valitaan se, jossa tekee eniten töitä. Kyselyn lopuksi selvitetään ensimmäistä kertaa seksuaalisen häirinnän yleisyyttä museoalalla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Tutkimusaineiston käsittelystä vastaa Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio.

Kysely on avoinna 8.5.–15.6.2018 verkossa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/CBEE37F90C69C138

Aiemmat tutkimukset löytyvät verkosta

Lisätiedot

Projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo
p.  0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä