Skip to content

Museoliitto

7.5.2024

Museoväki ’24 -kysely museoiden henkilökunnalle

Museoväki ’24 -kysely on nyt avattu. Suomen museoliitto toteuttaa viidettä kertaa Museoväki-kyselyn, joka on tarkoitettu kaikille museoiden työntekijöille, jotka ovat työskennelleet yhtäjaksoisesti museoalalla vähintään puoli vuotta. Museoväki-kysely on tehty aiemmin vuosina 2003, 2008, 2013 ja 2018.

Kyselyllä kartoitetaan museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä. Tutkimuksen tuottaa Suomen museoliitolle työelämän valtakunnallinen vastuumuseo Työväenmuseo Werstas. Aineiston käsittelystä vastaa museonjohtaja, FT Kalle Kallio. Tulosten avulla selvitetään museotyön muutoksia kuluneiden vuosien aikana. Tulokset julkistetaan syksyllä 2024 ja niitä tullaan hyödyntämään eri yhteyksissä museoalan kehittämistoimia suunniteltaessa.

Museoiden toivotaan välittävän kyselystä tietoa koko henkilökunnalleen.

Kysymyksissä, joissa voi valita vain yhden vaihtoehdon, valitaan tärkein tai parhaiten tilannetta kuvaava vaihtoehto, vaikka se ei antaisikaan kattavaa kuvaa. Jos esimerkiksi työskentelee useissa museoissa, valitaan se, jossa tekee eniten töitä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin kahdeksan minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä aineistoa luovuteta eteenpäin.

Kysely on avoinna 7.5.–14.6.2024 verkossa: https://link.webropol.com/s/museovaki24

Lisätiedot:

Kalle Kallio
Museonjohtaja (FT,KM)
Työväenmuseo Werstas 
p. +358 (0)10 420 9261, +358 (0)40 716 7520
kalle.kallio@tyovaenmuseo.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä