Skip to content

Museoliitto

7.5.2024

Muutoksia Digimuseo-palvelussa: aiesopimus liiketoimintakaupasta syntynyt

Museoliitto-konserniin kuuluva Yhteinen perintö Oy on neuvotellut Digimuseo-palvelun kehitysmahdollisuuksista Reveel-palvelua tarjoavan Step Technologies Oy:n kanssa. Näiden neuvottelujen tuloksena on päästy aiesopimukseen liiketoimintakaupasta Digimuseo-palvelua tarjoavan Yhteinen perintö Oy:n ja Step Technologies Oy välillä.

Jos neuvottelut päättyvät myönteiseen ratkaisuun, Step Technologies Oy (Reveel-palvelu) siirtyy vastaamaan Digimuseo-palvelusta kesäkuun 2024 aikana.

Yhteinen tavoitteemme on, että mahdollinen liiketoimintakauppa vaikuttaa Digimuseon nykyisiin asiakkaisiin ja käynnissä oleviin asiakaskeskusteluihin ainoastaan myönteisellä tavalla.

Digimuseon asiakkaiden näkökulmasta nykyiset sopimukset ja palvelun ylläpito jatkuvat ennallaan. Lisäksi, liiketoimintakaupan toteutuessa, museoiden digitalisaatioon liittyvä palveluvalikoima laajentuisi sekä asiakasmuseon että museokävijän näkökulmasta.

Digimuseo.fi-palvelun lisäksi Reveel-palvelulla museo voi luoda digitaalisia esitteitä ja opaskirjoja (ja näin modernisoida paperiopasteet ja tekstit) kävijöillensä ja tarjota kävijöille kaiken oleellisen tiedon omilla kielillään kävijän vieraillessa museossa fyysisesti. Alusta kääntää sisältöä automaattisesti 28 eri kielelle. Esitteiden ja opaskirjojen ylläpito sekä muokkaus on helppoa Reveel Studio -käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymästä museo voi reaaliaikaisesti käydä läpi kävijöiden jättämää palautetta. Reveelin kautta voidaan myös luoda digitaalisia audio-opastuskierroksia (saatavilla jopa 24/7), jotka avaavat uuden tulonlähteen museoille.

Suomen museoliitto ry keskittyy jatkossa tukemaan museoalan digitaalista siirtymää koulutus- ja kehittämistoiminnalla sekä vaikuttamistyöllä.

Suomen museoliitto ry sekä Yhteinen perintö Oy:n omistajat FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö sr uskovat, että mahdollinen liiketoimintakauppa tukisi sekä Digimuseon asiakkaiden että toimialan digitalisaatiota. Liiketoimintakaupan myötä muodostuisi laajempi palvelukokonaisuus, joka avaa mahdollisuuden kehittää digitalisoituvaa museokokemusta osaavan kumppanin kanssa.

Mikäli liiketoimintakauppasopimus syntyy, siitä tiedotetaan erikseen. 

Lisätiedot:
Pekka Impiö
Yhteinen perintö Oy:n toimitusjohtaja, 
Museoliitto-konsernin liiketoimintajohtaja
pekka.impio@museot.fi

Anne Mäkijärvi 
liiketoimintapäällikkö / Digimuseo-palvelu
anne.makijarvi@digimuseo.fi
puh. 040 553 5835

Yhteinen Perintö Oy ja Digimuseo-palvelu

Museoliitto-konserniin kuuluvat emo-organisaatio Suomen museoliitto ry ja Museokortti-yhtiö FMA Creations Oy sekä Digimuseo-yhtiö Yhteinen perintö Oy. Museoliitto on satavuotias etujärjestö, joka edustaa ja kehittää suomalaista museoalaa. Museokortti-palvelusta vastaa FMA Creations Oy, jonka omistaa kokonaisuudessaan museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry. Museokortin tuotot palautuvat suomalaisille museoille. Digimuseo.fi on Yhteinen perintö Oy:n tuottama palvelu, joka julkaisee ja ylläpitää museoiden tuottamia digitaalisia näyttelyjä, joihin voi tutustua mistä ja milloin vain. Yrityksen omistajat ovat FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö. www.digmuseo.fi www.museoliitto.fi

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö – Pelastamassa Itämerta

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. www.johnnurmisensaatio.fi

Step Technologies Oy

Step Technologies Oy:n tavoitteena on Reveel-palvelunsa avulla luoda uuden aikakauden vierailukokemus.

Yhtiö tarjoaa museoille ja muille matkailutoimijoille vierailukohteiden digitalisoitumista edistäviä palveluja. Palveluina ovat tällä hetkellä digitaaliset opaskirjat, kartat ja audio-opastuskierrokset 28 eri kielellä. Reveel-palvelu on käytössä muun muassa Suomenlinnassa, Helsingin suurimmissa kirkoissa, Konstsamfundetin museoissa, Viking Linen laivoilla sekä on Helsingin kaupungin virallinen digitaalinen opasratkaisu. Yhtiö on kerännyt rahoitusta sekä yksityisiltä sijoittajilta että Business Finlandilta matkailun modernisoinnin edistämiseen. Reveelin odotetaan palvelevan noin miljoonaa kävijää Suomessa vuoden 2024 aikana. Kaikkien palautteiden keskiarvo on 4,7/5. www.reveel.guide/finnish/koti

Voisit olla myös kiinnostunut näistä