Skip to content

Museoliitto

19.9.2008

Museoväki’08 – Tutkimus museoalan työelämästä

Museot ovat suuntautuneet yhä voimakkaammin yleisön suuntaan. Monen mielestä tämä on tehty kokoelmatyön ja tutkimuksen kustannuksella. Muun muassa tämä käy ilmi Suomen museoliiton kesäkuussa toteuttamasta Museoväki´08 kyselytutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli kartoittaa museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työstään. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2003.

Ilman uusinta kyselyäkin on selvää, että useimmat suomalaiset museot ovat pahasti aliresursoituja ja museoväki työskentelee auttamatta matalapalkka-alalla. Mielenkiintoista on se, että pienillä palkoilla tai resurssipulalla ei juurikaan ole tilastollista yhteyttä työyhteisön hyvinvointia mittaaviin kysymyksiin.

Tutkimuksen perusteella ei voi vertailla yksittäisiä museoita keskenään. Vastauksista voidaan vain päätellä, että asiat ovat toisissa museoissa paremmin kuin toisissa. Yksi havaittavista jakolinjoista näyttäisi silti kulkevan siinä, kuka museon omistaa. Kuntien, valtion ja yksityisten organisaatioiden kuten säätiöiden, yhdistysten tai yritysten omistamien museoiden välillä on kiinnostavia eroja. Yksityiset museot pärjäsivät tutkimuksessa työyhteisöinä selvästi muita paremmin. Työuupumusta oli yksityisissä museoissa keskimäärin vähemmän, työ koettiin mielenkiintoisempana ja johtaminen arvioitiin toimivammaksi kuin julkisyhteisöissä.

Tutkimustulokset on nähtävissä Suomen museoliiton verkkosivuilla osoitteessa www.museoliitto.fi/museovaki08

Voisit olla myös kiinnostunut näistä