Skip to content

Museoliitto

4.4.2011

Museovirasto jakoi museoille 522 000 euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2011, Lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettiin avustusta kaikkiaan 522 000 euroa.

Avustusta haki 197 museota, ja se myönnettiin 139:lle. Lähes puolet kokonaissummasta (46 %) käytetään museoiden kokoelmien luettelointiin, hoitoon, järjestämiseen ja konservointiin. Avustuksista 37,5% myönnettiin museorakennusten korjauksiin ja 13% näyttelytoimintaan.

Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Lisäksi yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys/säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. Avustuksia ei myöskään myönnetä tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja harkinnanvaraiset valtionavustusten jakamisesta antaa koordinaattori Marianne Koski, puh. 0400 356 238, marianne.koski@nba.fi

Lisätiedot avustusten käytöstä saa avustusta saaneista museoista.

Luettelo (paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä) avustusta saaneista museoista löytyy Museoviraston verkkosivuilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä