Skip to content

Museoliitto

31.3.2011

Muutoksen tuulia museoalalla – keskustelu jatkuu

ICOM Suomen komitea, Suomen museoliitto ja Museovirasto/Suomen kansallismuseo järjestivät 30.3.2011 museoalan ammattilaisille suunnatun keskustelutilaisuuden. Vilkasta sananvaihtoa herättäneen tilaisuuden aiheina olivat muun muassa museoiden sulkemiset, uudet museohankkeet ja kulttuuripoliittiset linjaukset. Keskustelu jatkuu, ja käsiteltyjä aiheita voi kommentoida Suomen museoliiton verkkosivuilla.

Kansliapäällikkö Harri Skog esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön selvitystä konsernirakenteen, ohjauksen ja rahoitusjärjestelmän kehittämisestä ja sen vaikutuksesta museoalaan. Selvityksessä esitetään muun muassa Valtion taidemuseon säätiöittämistä ja kansallisten muistiorganisaatioiden ohjauksen kokoamista yhteen.

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuden strategisista linjauksista. Hallitusohjelmatavoitteissa keskeisenä ovat kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Näitä tavoitteita tukee muun muassa Kansallisen digitaalisen kirjaston kehittäminen.

Museonjohtaja Markku Valkonen kertoi Espoon Modernin taiteen museo EMMAn yhteyteen Tapiolaan sijoittuvan uuden desingkeskuksen, Wirkkala Akatemian perustamissuunnitelmista. Wirkkala Akatemian kautta on erityisesti tarkoitus avata uusia ovia kansainväliseen yhteistyöhön sekä olla mukana alueen kehittämisessä yhdessä elinkeinoelämän ja koulutussektorin kanssa.

Museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén esitteli Guggenheim Helsinki -selvitystyön taustoja ja tavoitteita. Keskeisenä kysymyksenä selvityksessä on, millainen tulevaisuuden taidemuseo voisi olla?

Kulttuurien museon ja Valtiollisen historian museon tulevaisuudesta kertoivat ylijohtaja Helena Edgren ja pääjohtaja Juhani Kostet. Museoviraston ehdotuksen mukaan Kulttuurien museo voitaisiin Kansallismuseon laajennuksen yhteydessä siirtää nykyisten konservointitilojen paikalle Kansallismuseon pihapiiriin. Erillistä Valtiollisen historian museota Museovirasto ei esitä perustettavaksi, vaan valtiollista historiaa esiteltäisiin Kansallismuseon lisäksi presidentillisissä kohteissa: Louhisaaressa, Kotkaniemessä ja Tamminiemessä.

Kouvolan museoverkkoselvitystä esitteli museonjohtaja Johanna Vuolasto. Kouvolan laajaa museoverkkoa ei voida resurssisyistä nykymuodossaan ylläpitää. Museoverkkoa harventamalla on mahdollisuus säästää kiinteistömenoissa. Säästyneet varat käytetään uuden kulttuurihistoriallisen museonäyttelytilan ylläpitämiseen. Mahdollisuuksia kotiseutumuseoiden siirtämiseksi kotiseutuyhdistyksien hoidettavaksi selvitetään.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä