Skip to content

Museoliitto

22.4.2013

NEMO vaatii: Museot PSI-direktiivin ulkopuolelle

PSI-direktiiviin liittyvä keskustelu jatkuu. Eurooppalaisten museoliittojen neuvosto (NEMO) on ottanut voimakkaasti kantaa direktiiviin, joka voisi laveimmillaan tarkoittaa museoille velvoitetta jakaa julkisella rahoituksella digitoitua materiaalia veloituksetta ja ehdoitta kaikkien, myös kaupallisten toimijoiden käyttöön.

NEMO:n huhtikuussa julkaistussa kannanotossa esitetään, että museot on jätettävä PSI-direktiivin ulkopuolella. Perusteena on se, että NEMO haluaa päätösvallan kokoelmien digitaalisen jakamisen laajuudesta ja jakelun ehdoista säilyvän museoilla. Museokokelmien jakelua sen sijaan ei haluta hidastaa tai estää museokokoelmien digitaalisen saatavuuden parantamista.

Asia korostuu erityisesti nyt, kun museoiden julkinen rahoitusta on leikattu ja digitaalisen materiaalin jakeluun liittyy huomattavia ansaintamahdollisuuksia, joita direktiivin käyttöönotto hankaloittaisi.

NEMO:n kannanotto:
http://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/statements_and_news/PSI_directive_Letter_of_concern_NEMO_4_13.pdf

Voisit olla myös kiinnostunut näistä