Skip to content

Museoliitto

7.4.2020

NEMOn kyselytutkimuksen tulokset paljastavat, miten eurooppalaiset museot pärjäävät koronakriisin keskellä

NEMO laati kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää kuinka eurooppalaiset museot pärjäävät koronakriisin keskellä. Nyt kyselytutkimuksen vastauksista on laadittu ensimmäinen analyysi. Lisäksi kyselytutkimuksen vastausaikaa on päätetty pidentää 17.4.2020 saakka, jotta poikkeustilanteesta ja sen vaikutuksista eurooppalaisiin museoihin saadaan mahdollisimman laaja selvitys.

Viimeisen kahden viikon aikana NEMO, Network of European Museum Organisations, on toteuttanut kyselytutkimuksen selvittääkseen, kuinka koronakriisi on vaikuttanut eurooppalaisten museoiden talouteen ja toimintaan. NEMO on halunnut selvittää, kuinka museot pärjäävät näinä haastavina aikoina: kuinka museot ovat uudelleenorganisoineet toimintaansa, ja millaisia palveluita he tarjoavat yleisöilleen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kyselytutkimukseen on vastannut tähän mennessä 650 museota, 41 eri Euroopan maasta. Suuri osa kyselytutkimukseen vastanneista museoista kertoo oviensa olevan suljettuina yleisöiltä. 

Ensimmäinen analyysi kyselytutkimuksesta pitää sisällään tietoa museoiden taloudellisesta tilanteesta sekä museoiden strategioista selvitä koronakriisistä, mutta myös yleiskatsauksen siitä, kuinka museot ovat kasvattaneet läsnäoloaan ja toimintaansa digitaalisissa ympäristöissä.

Voit lukea NEMO:n laatiman yleiskatsauksen museoiden toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä täällä. Kyselytutkimuksen tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat: museot aktivoituneet digitaalisissa ympäristöissä

NEMO kuvaa museoiden koronakriisin aikaisia aloitteita digitaalisissa ympäristöissä ”rohkaiseviksi, vuorovaikutteisiksi ja inspiroiviksi”. Museoiden aktiivisen verkkoläsnäolon inspiroimana NEMO toivookin sidosryhmiensä ylläpitävän ja kasvattavan jatkossa toimintaansa digitaalisissa ympäristöissä. NEMO suosittelee, että museoiden budjeteista ja strategioista vastaavat tahot sallisivat tulevaisuudessa kattavampia investointeja museoiden digitaalisten infrastruktuurien ja palveluiden kehittämiseen. 

”Museoiden digitaaliset palvelut ja toiminnot sekä yleisöjen osallistaminen digitaalisilla alustoilla tulisi tulevaisuudessa nähdä olennaisena avaimena menestykseen, kun arvioidaan museotoiminnan raameja.”

Suomalaismuseoita kannustetaan osallistumaan kyselytutkimukseen

NEMO on päättänyt jatkaa kyselytutkimuksen vastausaikaa 17.4.2020 saakka toivoen, että kaikki eurooppalaiset museot vastaisivat siihen. Kyselytutkimuksen vastausten avulla NEMO haluaa tarkkailla tilannetta, sen kehitystä sekä vertailla vastauksia pidemmällä aikavälillä. 

”Mitä enemmän saamme informaatiota kasaan, sitä yksityiskohtaisempaa tietoa voimme julkaista.”

Osallistu kyselytutkimukseen koronaviruksen vaikutuksista museosi toimintaan täällä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä