Skip to content

Museoliitto

19.6.2018

Nuorille taidetestaajille etsitään uusia käyntikohteita – hakuaika 15.8.–7.9.2018

Taidetestaajat-hanke etsii eri puolilta Suomea nuorille vierailukohteita lukuvuodeksi 2019–2020. Millaista kahdeksasluokkalaisten mielestä on laadukas ja kiinnostava taide? Millainen on jännittävä, kiehtova ja riemastuttava taide-elämys? Hakekaa mukaan ja kertokaa taideorganisaationne näkemys.

Taidetestaajat-hanke tarjoaa kolmena lukuvuonna kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille kaksi ikimuistoista taide-elämystä. Nuorten testattavaksi voi ehdottaa mitä tahansa taidelajia. Tavallinen museokierros tai näytelmä ei kuitenkaan riitä, vaan taideorganisaatioilta odotetaan vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua ja osallistavaa kokonaisuutta. Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innovatiivista, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, ja sen rahoituksesta vastaavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Suurhanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka haluaa tarjota mieleenpainuvia kulttuurikokemuksia tasa-arvoisesti kaikille nuorille. Sen vuoksi hakijoilta kysytään muun muassa vierailukohteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Hanke on kolmivuotinen. Kahdeksasluokkalaisia ja heidän opettajiaan on vuosittain yhteensä yli 60 000. Jokainen luokka tekee kaksi taidevierailua, joten vierailujen kokonaismäärä vuoden aikana on jopa 120 000. Yhden vierailuistaan koululaiset tekevät lähialueen kohteeseen, joten taideorganisaation on pystyttävä vastaanottamaan suuri osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista. Toiselle vierailulle nuoret matkustavat joko Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle.

Jokaisen lukuvuoden käyntikohteista järjestetään erillinen haku. Tällä kertaa haku koskee hankkeen viimeistä vuotta. Lukuvuoden 2019–2020 vierailukohteiden hakuaika on 15.8.–7.9.2018. Mukaan valituille taideorganisaatioille ilmoitetaan tuloksista loppusyksystä 2018, ennen tietojen julkistamista.

Täyttäkää sähköinen hakulomake osoitteessa www.skr.fi. Esitelkää lomakkeella suunnitelmanne, johon kuuluvat myös ”etkot ja jatkot” (etukäteis- ja jälkityöskentely). Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön vähimmäis- ja enimmäismäärällä voisitte osallistua Taidetestaajiin.

Voitte pyytää apua suunnittelutyöhön oman maakuntanne Taidetestaajat-aluekoordinaattorilta. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.taidetestaajat.fi/yhteystiedot. Sivulla www.taidetestaajat.fi/info on lisäohjeita hakijoille.

Lisätiedot:

Taidetestaajat-hankepäällikkö Anu-Maarit Moilanen / Suomen lastenkulttuurikeskusten

liitto, puh. 044 978 4893, etunimi.sukunimi@taidetestaajat.fi

Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio / Suomen Kulttuurirahasto, etunimi.sukunimi@skr.fi

Asiamies Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, etunimi.sukunimi@kulturfonden.fi


Unga Konsttestare söker inspirerande besöksmål – ansökningstiden börjar i augusti

Konsttestarna söker besöksmål på olika håll i Finland för läsåret 2019-2020. Under tre läsår bjuder projektet in alla åttor i Finland till två oförglömliga konstupplevelser.

Alla konstformer kan föreslås för testning. En vanlig rundvandring på ett museum eller en teaterföreställning räcker ändå inte. Gästfrihet och en välplanerad samt involverande helhet förväntas av organisationerna. I valet av målen poängteras både den konstnärliga kvalitén och ett innovativt publikarbete som riktar sig till ungdomarna. Hurdan konst tycker åttorna är högklassig och intressant? Hurdan är en spännande, intressant och upplyftande konstupplevelse?

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i Finlands historia. Åttorna med sina lärare blir årligen sammanlagt över 60 000 personer. Varje klass gör två konstbesök, allt som allt talar vi om så många som 120 000 besök. Eftersom det ena besöket görs i närområdet, måste organisationen alltså kunna ta emot en betydande del av åttorna i sitt landskap. För det andra besöket reser ungdomarna till Helsingfors – eller från huvudstadsregionen till andra orter i Finland.

Storprojektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som vill erbjuda minnesvärda kulturupplevelser likvärdigt åt alla ungdomar. Därför frågar vi de sökande om bl.a. tillgänglighet i besöksmålet.

Det treåriga projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Varje år ordnas en skild ansökning för läsårets besöksmål.

Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2019–2020 är 15.8.–7.9.2018. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi. Den sökande skall presentera sin arbetsplan som innehåller ”etkot” och ”jatkot”, dvs. publikarbete som förhandprogram och fördjupande program. Därtill frågas det bl.a. om minimi och maximi publikmängd med vilken den sökande kan delta i Konsttestarna.

Vid behov kan ni kontakta den regionala Konsttestar-koordinatorn i ert område för hjälp med planeringsarbetet. Kontaktuppgifterna finns på adressen www.konsttestarna.fi. På webbplatsen finns också ytterligare information för de sökande (www.taidetestaajat.fi/info).

Ytterligare information:

Projektledare i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen / Förbundet för Barnkulturcenter, tel. 044 978 4893, förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Specialsakkunnig Veli-Markus Tapio / Suomen Kulttuurirahasto, förnamn.efternamn@skr.fi

Ombudsman Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, förnamn.efternamn@kulturfonden.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä