Skip to content

Museoliitto

24.10.2018

Nyt on aika hakea Vuoden museo ja Vuoden museoviestintäteko 2019 -palkintoja

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Ensi kevään Museopalkintogaalassa jaetaan ensimmäistä kertaa myös Museokortin Yleisön suosikki -palkinto. 

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen. Museokortin Yleisön suosikki -palkintoa ei haeta.

Vuoden museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. 

Vuoden museoviestintäteko

Vuonna 2019 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoimintaVuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.

Hakemukset 31.12.2018 mennessä

Vuoden museo 2019 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemukseen voi liittää liitteitä tai linkkejä verkkoon.

Vuoden museo 2019 -kilpailuun liittyvät hakemukset ja esitykset pyydetään toimittamaan 31.12.2018mennessä Suomen museoliittoon sähköpostilla tai postilla: eeva-liisa.tavassalo(a)museoliitto.fi tai Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki. 

Palkintolautakunta valitsee tammikuun 2019 aikana Vuoden museo -finalistit ja vierailee näissä museoissa helmi–huhtikuussa ennen voittajan valitsemista. Vuoden viestintäteko -palkinto valitaan hakemusten perusteella eikä näissä kohteissa vierailla erikseen.

Museo voi osallistua molempien palkintojen hakemiseen. Hakiessanne palkintoa museon kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Tampereella 15.–17.5.2019. Museopalkinnot jaetaan 16.5. pidettävässä Museopalkintogaalassa.

Palkintolautakunnan jäseniä ovat ICOM:n Maija Ekosaari (lautakunnan puheenjohtaja), Museovirasto kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Nelli Korpi, Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari, Ylen kulttuuritoimittaja Teemu Laaksonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Lautakunnan sihteerinä toimii Eeva-Liisa Taivassalo

Lisätiedot

Eeva-Liisa Taivassalo p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi)

Museopalkintojen säännöt ja kriteerit.

 

Priserna för museibranschen 2019 kan nu sökas 

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. 

År 2019 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet.Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.

Prisnämndens medlemmar är Maija Ekosaari (ordförande), Pirjo Hamari, Nelli Korpi, Risto Kupari, Teemu Laaksonen, Johanna Selkee och Pauli Sivonen. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2019 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen senast den 31 december 2018 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna. 

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 15.-17.5.2019, som ordnas i Tammerfors.

Ytterligare information: Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)

Museiprisernas kriterier.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä