Skip to content

Museoliitto

22.10.2014

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien haku

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten
ESR-toimenpidekokonaisuuksien haku on käynnistynyt. Haku päättyy 8.12.2014.

Avoinna ovat mm. Osallistamalla osaamista ja Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuudet. Rahoitettavissa hankkeissa toimenpiteinä voi olla:
  • monialaisen osaamisen vahvistaminen
  • osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi nuorten toimintaympäristöissä
  • taide, kulttuuri- ja liikuntalähtöiset menetelmät
  • monialaiset osaamisohjelmat
  • koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen uusien tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehittämiseksi
  • ammattilaisten ja opettajien osaaminen
  • luova osaaminen työelämässä
Haussa voi hakea valtakunnallisesti toteutettavia tai valtakunnallisesti merkittäviä ESR-hankkeita, jotka vastaavat Luovaa osaamista -kokonaisuuden tavoitteisiin.
Haussa haetaan myös Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista
-toimenpidekokonaisuuksille yhtä yhteistä aktivointi- ja koordinaatiohanketta.
ESR-kehittämishankkeet voivat olla enintään kolmen vuoden mittaisia. Hankkeessa voi olla yksi tai useampi tuensaaja.
Hakuun liittyvät lisätiedot, toimenpidekokonaisuuksien kuvaukset ja hankkeiden valintaperusteet sekä Osaamisen -teeman toimenpidesuunnitelma löytyvät sivuilta: www.rakennerahastot.fi/hakuajat 
Luovaa osaamista ja Osallistumalla osaamista -toimenpideohjelmien yhteinen infotilaisuus pidetään 5.11.2014 klo 10-15.30 Helsingissä OKM:ssa, Meritullinkatu 1.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä