Skip to content

Museoliitto

18.6.2008

Opetusministeriö julkaisi katsauksen kulttuuripalveluista ja kulttuurityöstä

Opetusministeriön politiikka-analyyseja sarjassa on julkaistu katsaus Kulttuuripalvelut ja kulttuurityö maakunnittain. Tilastokeskuksen Kulttuuria alueittain 2005 -tilastokirjaa lähdeaineistona käytetyssä analyysissa
tarkastellaan kulttuuripalvelujen ja kulttuuritarjonnan alueellista saatavuutta sekä kulttuurityön tekemistä ja koulutustarjontaa maan eri osissa.

Katsauksessa todetaan, että kulttuuri vaikuttaa verrattain tasaisesti ja vahvasti kaikissa maakunnissa mutta pääkaupunkiseudun palveluissa on  selkeä keskittymä kansainväliseen tapaan.

Museot

Päätoimisesti hoidettujen museoiden museoverkko kattaa varsin tasaisesti maan kaikki kunnat. Väkilukuun suhteutettuna eniten museoyksiköitä on Keski-Suomessa, lähes kaksi kertaa maan keskiarvoa enemmän.

Henkilötyövuosiin perustuva museohenkilöstön tarkastelu osoittaa, että kaikista 47 % kaikista henkilötyövuosista (2 223) tehtiin Uudellamaalla ja siitä 92 % pääkaupunkiseudulla. Muutoin henkilötyövuodet jakautuivat melko tasaisesti maakunnittain.

Museokäyntejä tehtiin koko maassa 4,5 miljoonaa eli 86 käyntiä sataa asukasta kohti. Suhteutettuna väkilukuun käyntejä oli eniten Kanta-Hämeessä ja Lapissa ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Museoiden menot olivat lähes 160 miljoonaa euroa eli 30 euroa asukasta kohti. Eniten museoihin käytettiin varoja Uudellamaalla, 57 euroa asukasta kohti ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla, noin kuusi euroa.

Lue lisää

Katsaus opetusministeriön sivustolla pdf-muodossa

Voisit olla myös kiinnostunut näistä