Skip to content

Museoliitto

8.10.2014

Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014.

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkistettiin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, valtioneuvoston kanslian järjestämässä Uudistuva Suomi -keskustelutilaisuudessa 3.10.2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus on virkamiesten ja toimialan asiantuntijoiden näkemys hallinnonalan toimintaympäristön muutoksista, tavoitteista ja välttämättömistä lähivuosien toimenpiteistä. Katsaus palvelee poliittisia päätöksentekijöitä ja sen aikajänne on kaksi lähintä hallituskautta.
Otteita katsauksesta:
Kulttuurinen muisti ja identiteetti, luovuus ja uudet kulttuuriset sisällöt ovat arvokkaan elämän, sivistyksen ja yhteiskunnan kehittämisen perusta. Kulttuurialat, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä julkisten tietovarantojen avaaminen ja avoin tiede tarjoavat uusia mahdollisuuksia aineettomalle arvonluonnille.
Kulttuuri tuottaa arvoa elämään, yhteiskuntaan ja talouteen. Suomen väestömäärä, kieli- ja markkina-alue on pieni. Tarvitaan vahvaa ja laaja alaista kulttuuripolitiikkaa, joka mahdollistaa korkeatasoisten kotimaisten sisältöjen syntymisen. Digitalisoituminen vaikuttaa kulttuurin eri alueilla. Taide- ja kulttuuripalveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Taide- ja kulttuurilaitosten lakisääteisten valtionosuuksien rahoitus tulee siirtää veikkausvoittovaroista budjettivaroihin ja veikkausvoittovarojen edunsaajien rahoitus tulee säilyttää nykyisten jakosuhteiden mukaisina.
Tekijänoikeusjärjestelmää tulee kehittää yhdessä kulttuuristen sisältöjen tuottamista ja levitystä koskevien toimien kanssa. Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttöä koskevan sääntelyn tulee olla toimivaa myös digitaalisessa ympäristössä.
Kulttuuriperinnön hoitaminen edellyttää laaja-alaista eri toimijoiden yhteistyötä. Kulttuuriympäristön tilan seurantajärjestelmän luominen tukisi kokonaisvaltaisempaa kehittämistyötä. Muinaismuistolainsäädäntö on tarpeen uudistaa. Tarvitaan uusi museopoliittinen ohjelma. Kansallismuseo uudistuu itsenäisyyden juhlavuoden tarpeisiin ja tarvitsee uuden näyttelytilan.
Lue koko katsaus täältä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä