Skip to content

Museoliitto

4.10.2010

Paikallismuseoiden toimintaa kehitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten sekä kunnallisten paikallis- ja kotiseutumuseoiden ja erikoismuseoiden toimintaa.

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa paikallismuseoiden toimintaedellytyksiä, nostaa esille paikallismuseotoiminnan tarjoamat mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen kulttuuriperinnön vahvistamiseksi sekä lisätä museoiden yhteistoimintaa.

Työryhmän työn tueksi laaditaan kartoitus paikallismuseoiden tilanteesta, kokoelmista ja museorakennusten tilasta. Siitä vastaa Museovirasto.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän jäseniä ovat rakennuskonservaattori Olli Cavén (Museovirasto), tutkija Risto Hakomäki (Museovirasto), kehittämispäällikkö Pirjo Hamari (Museovirasto), tutkija Marianna Kaukonen (Museovirasto), tutkija Eeva Mikola (Turun museokeskus), museonjohtaja Juhani Ruohonen (Satakunnan museo), museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta (Suomen museoliitto), pääsihteeri Lassi Saressalo (Suomen Kotiseutuliitto), puheenjohtaja Peter Sjöstrand (Finlands Svenska Hembygdsförbund), projektisihteeri Heli Talvitie (OKM), professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto) ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist (Suomen Kuntaliitto).

Työryhmän määräaika kestää vuoden 2011 loppuun. Työryhmän tulee antaa väliraportti 31.3.2011 mennessä.

Opetus ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä