Skip to content

Museoliitto

20.12.2011

Pohjoismainen kulttuuri tilastoina

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaisut Katsauksen pohjoismaisista kulttuuritilastoista. Julkaisuun on koottu ja analysoitu lyhyesti Pohjoismaiden keskeisiä kulttuuritilastoja. Tavoitteena on ollut muodostaa kuva kulttuurin tämän hetkisestä asemasta ja merkityksestä eri Pohjoismaissa.

Kulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa muut Pohjoismaat ovat Suomelle luontevia verrokkimaita. Tilastoissa tarkastellaan mm. miten kulttuurin asema ja käyttö jakaantuu ja vaihtelee eri Pohjoismaissa ja miten eri kulttuurisektoreita painotetaan. Esimerkiksi Tanskassa on eniten museoita. Museoiden määrittelyn ja luokittelun maakohtaisista eroista johtuen luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia. Ruotsissa on taas elokuvasaleja merkittävästi muita maita enemmän. Suomessa sinfoniaorkestereiden sekä teattereiden suuri määrä poikkeaa muista Pohjoismaista.

Katsaus pohjoismaisista kulttuuritilastoista
Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka analyyseja 2011:3

Katsaus on ladattavissa pdf-muodossa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta

Voisit olla myös kiinnostunut näistä