Skip to content

Museoliitto

23.6.2021

Raportti näyttelypalkkiomallista luovutettu opetus- ja kulttuuriministeriölle

Näyttelypalkkiomallia laatinut työryhmä luovutti tänään raporttinsa ja ehdotuksensa näyttelypalkiomalliksi opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosojalle. Näyttelypalkkiomalli määrittää taiteilijoiden ja museoiden tekemää yhteistyötä ja siitä maksettavia palkkioita näyttelyjen tuottamiseksi.

Työryhmän esittämän näyttelypalkkiojärjestelmän lähtökohdat ovat, että museot saavat erilisrahoituksen näyttelypalkkioiden maksamiseen, ja että museot ja taiteilijat neuvottelevat suositusten pohjalta aina kahdenvälisen sopimuksen näyttelyistä tehtävistä töistä ja maksetuista kovauksista.

Näyttelypalkkion perusosa kattaisi taiteilijan työhön liittyvät osuudet, jotka koskevat yleisesti näyttelytoimintaa, kuten näyttelyn suunnittelua ja ripustusta. Lisäosa sen sijaan koskisi varsinaisen näyttelytyön ulkopuolelle jäävää toimintaa, esimerkiksi taiteilijaluentoja sekä yleisöopastuksia. Suositushinnaston ovat valmistelleet Suomen museoliiton, Suomen Taiteilijaseuran ja Ornamon edustajat työryhmän asiantuntijasihteerien tuella.

”Museot ovat viestineet vahvasti, että taiteilijoiden ja museoiden välisiin näyttelykorvauksiin ja niiden sisältämiin tehtäviin on tärkeää saada suositukset. Nyt ne on saatu laadittua opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla hyvässä yhteistyössä Suomen taiteilijaseuran, Ornamon, Taiken, Suomen kuntaliiton ja Museoviraston kanssa. On myös tärkeää, että kaikki osapuolet tunnistivat, että ilman erillisrahoitusta työryhmän suosittamaa mallia ei voi ottaa käyttöön”, Museoliiton toimitusjohtaja Kimmo Levä toteaa.

Näyttelypalkkiomallin soveltaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. Raportin laatineessa työryhmässä Suomen museoliittoa edusti toimitusjohtaja Kimmo Levä ja työryhmän puheenjohtajana toimi kulttuuriasiaineuvos Petra Havu.

Lisätietoja

Kimmo Levä
toimitusjohtaja, Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä