Skip to content

Museoliitto

31.10.2023

SAVE THE DATE: Utlysningen för tävlingen Årets museum 2024 öppnar 13.11.2023! 

Kuvanveistäjä Pekka Kauhasen luoma Esko-patsas on Vuoden museo -kilpailun kiertopalkinto, joka myönnetään voittajalle Museogaalassa. Kuva: Katariina Salmi.

Har ditt museum potential för att bli Årets museum? Utlysningen för tävlingen Årets museum som ordnas årligen öppnar i november. Anteckna datumet i din kalender och bekanta dig med tävlingen redan nu!

Finlands museiförbund och ICOM Finska kommittén delar årligen ut två hederspris för museibranschen: priset för Årets museum, och priserna för Årets museipublikation och Årets museikommunikationsgärning som delas ut alternerande vartannat år. Dessutom kan tävlingsjuryn om den så önskar dela ut Årets specialpris.

Tävlingen öppnar i år den 13 november. Ansökningstiden löper ut den 31.1.2024. År 2024 belönas Årets museum och Årets museipublikation. Mer exakta utlysningsanvisningar publiceras i samband med att tävlingen öppnar. Ett museum kan delta i båda tävlingarna. Redan på förhand kan man bekanta sig med utlysningskriterierna här.

Museipriserna för år 2023 delades ut den 25.5 på Museigalan i Helsingfors. Till Årets museum valdes Riihisaari – Nyslotts museum. Enligt prisjuryn har Riihisaari på ett märkbart sätt ökat museibranschens samhälleliga synlighet och genomslag genom tex. nya initiativ, genom att gå ut i samhället samt genom aktivt nätverkande och intressentsamarbete. Bekanta dig närmare med vinnarna i 2023 års tävling här.

Medlemmarna i tävlingsjuryn för åren 2023–2025 är Vapriikkis utställningschef Marjo Meriluoto (juryns ordförande), Åbo stads organisationsdirektör Minna Sartes, Eeva Teräsvirta, kulturråd på undervisnings- och kulturministeriet, Pasi Huttunen, redaktör på Outokummun seutu, Elina Bonelius, museidirektör för Vasa stads museer, Nationalmuseets utställningsamanuens Erik Tirkkonen samt Nikke Kaartinen, museidirektör på Riihisaari – Nyslotts museum (representant för vinnaren i tävlingen Årets museum 2023). Som sekreterare verkar Emilia Merisalo, utbildnings- och utvecklingsexpert på Museiförbundet. 

Tilläggsuppgifter

Marjo Meriluoto, tel. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi

Emilia Merisalo, tel. 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä