Skip to content

Museoliitto

12.1.2012

Selvityshenkilö esittää: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti toimintakeskukseksi

Selvityshenkilö Heikki Talvitie ehdottaa, että nykyisen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tilalle luodaan toimintakeskus Suomen venäjänkieliselle väestölle. Toimintakeskuksen tärkein tehtävä olisi tuottaa kotoutumista edistäviä palveluja kulttuurin ja taiteen alueilla Suomen venäjänkieliselle väestölle. Selvitysraportti luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle 10.1.2012.

Kotouttamisesta vastaavat viranomaiset tilaisivat venäjänkielisen väestön kotouttamista edistäviä hankepalveluja toimintakeskukselta. Vastuuviranomaisina kotouttamisessa ovat eri ministeriöt, aluetasolla ELY-keskukset sekä paikallistasolla kaupungit, kunnat ja TE-toimistot. Selvityshenkilö pitää tärkeänä, että palvelut toteutetaan yhteistyössä Suomen venäjänkielisten järjestöjen kanssa.

Selvityshenkilön mukaan paras toimintamuoto uudelle keskukselle olisi säätiö, jos sen perusrahoitus pystytään turvaamaan. Toimintakeskus voitaisiin säätiöidä vuoden 2013 alusta.

– Selvityshenkilö Talvitien ehdottama uusi toimintamalli perustuu kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten aktiiviselle yhteistyölle. Pidän tätä mahdollisuutena kehittää kotouttamispalveluja jatkossa. Työryhmä valmistelee nyt instituutin muuttamista säätiöpohjaiseksi toimijaksi. Tavoitteena on luoda helposti saavutettava toimintakeskus, ministeri Arhinmäki sanoi luovutustilaisuudessa.

– Venäjänkielinen väestö on Suomelle tärkeä voimavara ja kulttuurisen monimuotoisuuden lähde. Se on myös suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa, ministeri sanoi.

Selvityksen mukaan säätiön tulisi voida kaksinkertaistaa resurssinsa hankepalvelujen avulla. Toimintakeskuksen toimintaa ohjaisi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä säätiön neuvottelukunta, jossa venäjänkielisillä järjestöillä on riittävä edustus.

Lisätietoja: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/01/venajan_ita_euroopan_instituutti_selvitys.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä