Skip to content

Museoliitto

4.3.2024

Ställningstagande: Museer, orkestrar och teatrar bär upp samhället – vi har inte råd att skära ner på kulturen

Vi, representanter för statligt finansierade museer, orkestrar och teatrar, vill inför ramförhandlingarna påminna om vikten av våra branscher och deras övergripande inverkan på samhället. Finansiering av kulturen ska ses som en investering i framtiden.

Finansministeriets förslag till rambeslutet om statsekonomin för 2025–2028 offentliggjordes den 29.2.2024. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att staten skär ner 3,3 miljoner euro på teatrar, orkestrar och museer som finansieras med statsandelar.

Vi representerar museer, orkestrar och teatrar som utgör ett riksomfattande och regionalt betydande nätverk av konstinstitutioner som sysselsätter över 7 200 personer årligen. Vår publik är enorm: museer, konserter och teatrar besöks över 14 miljoner gånger varje år.

Majoriteten av konstinstitutioners utgifter består av fasta kostnader. Nedskärningarna skulle tvinga institutionerna att skära ner personalen och öka biljettpriserna. De eventuella nedskärningarnas sysselsättningseffekter borde utvärderas. Enligt vår uppfattning skulle nedskärningarna öka arbetslösheten och försämra tillgängligheten av kulturtjänster samt lika möjligheter att njuta av kultur.

Vi främjar den övergripande säkerheten genom våra lagstadgade uppgifter

Statsandelsfinansieringen medför förpliktelser för aktörerna. Förpliktelsena gäller teater-, orkester- och museiverksamhet i enlighet med serviceuppgiften och förutsätter tillgänglighet och arbete för kulturellt välbefinnande. Statsandelssystemet baserar sig på årsverken. Därför ska scenkonstinstitutioners och museers verksamhet förbli på samma nivå på basis av vilken statsandelen har beviljats fram till år 2028.

Regeringsprogrammet är det viktigaste dokumentet som styr Petteri Orpos regerings verksamhet. Enligt programmet har kulturen en stor betydelse för medborgarnas övergripande säkerhet och samhörighetskänsla. Kulturbranschens tillväxt stöder hela samhället.

De föreslagna nedskärningarna är små på statsekonomins nivå, men skulle orsaka betydande skada i våra branscher. Skadan riktar sig mot sysselsättningen och ekonomin i våra branscher samt konstinstitutioners möjligheter att klara av sina lagstadgade uppgifter och betjäna finländare överallt i landet.

Konsten och kulturen bär upp samhället

Nätverket av kulturinstitutioner med statsandelsfinansiering håller i gång ett livskraftigt kulturliv även utanför tillväxtcentrum. Det skapar dragningskraft och ökar orternas hållkraft. Teaterföreställningar, konserter och utställningar är viktiga inrikes resmål som styr konsumtionen i en hållbarare riktning.

I osäkra tider stärker finländska museer, orkestrar och teatrar den nationella självkänslan genom att erbjuda glädje, tröst, bildning och upplevelser. Konsten och kulturen bär upp samhället i svåra tider.

Av dessa anledningar önskar vi att konstinstitutioner med statsandelsfinansiering undgår nedskärningar och att inga av de nedskärningar som nu planerats riktas mot finansieringen av kulturen.

Helsingfors den 4 mars 2024,

Petra Havu, verkställande direktör, Finlands museiförbund rf
Iiris Lehtonen, verksamhetsledare, Finlands Symfoniorkestrar rf
Kaisa Paavolainen, verkställande direktör, Finlands Teatrar rf

Voisit olla myös kiinnostunut näistä