Skip to content

Museoliitto

25.2.2014

Suomalaista rahapelimonopolia vahvistetaan

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tiistaina 25. helmikuuta toimenpiteitä rahapelimonopolin vahvistamiseksi. Tarkoituksena on turvata suomalaisille laillisille rahapeliyhtiöille mahdollisuudet kehittää vastuullisesti toimintaansa, jotta niiden pelitarjonta uudistuu ja pysyy kiinnostavana voimakkaasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Ministerivaliokunta päätti puoltaa rahapeliyhteisöjen ehdotusta digitaalisen seurantaryhmän perustamisesta. Seurantaryhmän tehtävänä on analysoida arpajaislain vastaisen tarjonnan rajoittamisen keinoja.

Arpajaislain vastaisen pelitoiminnan torjumiseksi ministerivaliokunta päätti selvittää, voidaanko laittomaan markkinointiin puuttua valtioneuvoston myöntämien radio- ja tv-toimilupien ehdoissa. Niin sanottua blokeerausta tai rahasiirtojen estoja ei tässä vaiheessa esitetä ensisijaisena keinona, vaan keinovalikoimaa arvioidaan rahapeliyhteisöiden ja viranomaisten kanssa jaetun yhteisen näkemyksen mukaisesti. Lisäksi kansalaisten tietoisuutta turvallisesta ja laillisesta rahapelaamisesta lisätään. Kehittämisehdotukset arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan estämiseksi valmistellaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten taustalla on Euroopan komission päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Suomen rahapelimonopolin laillisuutta koskevassa asiassa. Euroopan komissio sulki marraskuussa 2013 Suomea vastaan aloittamansa rikkomusmenettelyn, joka koski rajat ylittävää urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia.

Viime aikoina komissio on nostanut Suomen malliesimerkiksi toimivasta monopolijärjestelmästä useilla eri kansainvälisillä foorumeilla. Arpajaislain mukaista rahapelitoimintaa Suomessa tarjoavat Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy. Veikkausvoittovaroista rahoitetaan laajasti myös museoiden toimintaa.

Lisätietoja: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=409503

Voisit olla myös kiinnostunut näistä