Skip to content

Museoliitto

26.5.2008

Suomen museoliitto kartoittaa työelämää Museoväki’08 – kyselyllä

Suomen museoliitto on käynnistänyt museoiden henkilökunnalle tarkoitetun Museoväki’08 -kyselyn. Kyselyllä kartoitetaan museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä.

Kysely on tarkoitettu kaikille niille museoiden työntekijöille, jotka ovat työskennelleet yhtäjaksoisesti museoalalla vähintään puoli vuotta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä.
Linkki kyselylomakkeeseen on tekstin lopussa.

Tutkimusaineiston käsittelystä vastaa Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio. Hän vastasi myös vastaavan kyselyaineiston analysoinnista vuonna 2003. Museoväki´08-kyselyn tulosten avulla voidaan selvittää museotyön muutoksia kuluneen viiden vuoden aikana. Tulokset julkistetaan syksyllä 2008 ja niitä tullaan hyödyntämään eri yhteyksissä museoalan kehittämistoimia suunniteltaessa.

Toivomme museoiden välittävän tietoa kyselystä myös museon sisäisiä tiedotuskanavia pitkin.

Kyselyyn voi vastata 19.6.2008 saakka.

Museoväki’08 -kyselyn verkko-osoite Museoliiton sivustolla:

www.museoliitto.fi/museovaki08

Vastaa kyselyyn

Museoväki’08

Voisit olla myös kiinnostunut näistä