Skip to content

Museoliitto

30.10.2017

Tarinat peliin -hanke selvitti: pelit ja virtuaalisuus kiinnostavat museoita

Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen Tarinat peliin -hanke toteutti kesän 2017 aikana kyselyn museoiden kokemuksista peliprojektien ja virtuaali- ja mallinnusteknologian parissa. Kyselyyn vastasi 20 museoiden työntekijää.

Kysely oli avoinna 19.6.–30.9.2017. Vastausten vähäiseen määrään vaikutti ainakin osittain se, että ajankohta on vilkkainta loma-aikaa.


Noin puolella kyselyyn vastanneista museoista oli kokemusta peliprojekteissa työskentelystä. Virtuaali- ja mallinnusteknologiaa oli puolestaan hyödyntänyt 15 museota. Lisätty todellisuus ja 3D-mallinnus olivat museoille tekniikoista tutuimpia.

(Kuva: Museoilla oli eniten kokemusta lisätystä todellisuudesta ja 3D-mallinnuksesta.)

Vastausten perusteella museoilla on kiinnostusta hyödyntää virtuaalisia tekniikoita osana toimintaansa. 15 vastaajaa 20:stä mainitsi, että museossa on mietitty jonkin tekniikan hyödyntämistä. Tarvetta kuitenkin olisi käytännölliselle tiedolle siitä, kuinka teknologia ja museon sisällöt toimivat yhdessä.

Teknologian hyödyntämistä hidastavista asioista vastaajat mainitsivat muun muassa luotettavasti toimivien tietoliikenneyhteyksien puutteen. Toivottiin myös, että museot voisivat tehdä enemmän yhteistyötä keskenään. Vastaajien mainitsemat toteutuneet projektit oli usein toteutettu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yhteistyön tuloksena ovat muun muassa syntyneet museokeskus Vapriikin museoille tehdyt mobiilipelit, joita on yhteensä 25. Myöskään sellaiset vastauksissa sivutut projektit kuin MIRACLE-hanke ja Futuristic History -hanke eivät olisi voineet toteutua ilman museoiden ja teknologiaosaajien tiivistä yhteistyötä.

Tiivistelmä kyselyn vastauksista löytyy PDF-tiedostona täältä. Tiivistelmään on myös listattu kaikki avovastauksissa mainitut museoiden pelit ja projektit.

Seuraa Tarinat peliin -hanketta myös Facebookissa!

Voisit olla myös kiinnostunut näistä