Skip to content

Museoliitto

9.11.2015

Tekniikan tarinamatolla -verkkojulkaisu antaa eväitä museoiden yleisötyöhön

Tekniikan tarinamatolla on Tekniikan museon Pienten paja -hankkeessa kehitetty toimintamalli, joka antaa museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille eväitä esi- ja alkuopetusikäisten teknologiakasvatukseen. Toimintamallin käyttöä kuvataan uudessa verkkojulkaisussa.

Toimintamallissa esitellään museoympäristössä tapahtuvaan teknologiakasvatukseen painottuva Tekniikan tarinamatolla -työpaja, sekä kerrotaan sitä suunniteltaessa tehdyistä kokeiluista, työpajan erilaisista sovelluksista ja ajatuksista käytettyjen menetelmien takana.

Tekniikan tarinamatolla -työpajan tavoitteena on herätellä esi- ja alkuopetusikäisiä havainnoimaan ja ymmärtämään teknologiaa ympäristössään omasta arjestaan ja kehitysvaiheestaan käsin.

Toimintamalli ja siihen kirjatut suunnittelun periaatteet tarjoavat museoiden työntekijöille lapsilähtöisen ja arkielämän teknologioista kumpuavan tavan lähestyä tekniikan aihepiiriä käsittelevien työpajojen suunnittelua ja toteutusta.

Tekniikan tarinamatolla -toimintamalli on osa Tekniikan museossa 2012-2015 toteutettua, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta. Hankkeeseen liittyvää tutkimustyötä on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän kanssa. Suomen museoliitto on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Tekniikan tarinamatolla – Teknologiakasvatuksen toimintamalli museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille. Maija Simo & Marianna Karttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 66. Suomen museoliitto 2015.

Lisätietoja ja linkki julkaisuun: http://museoliitto.fi/index.php?k=12101

Voisit olla myös kiinnostunut näistä