Skip to content

Museoliitto

10.12.2015

Tutkimus: Joka toinen suomalainen käy vuosittain museossa

Onko museo synonyymi pitkästyttävälle, tarpeettomalle ja elitistiselle? Tuore tutkimus kertoo suomalaisten olevan tyytyväisiä museopalveluihin ja vierailevan museoissa säännöllisesti.

Museoliiton teettämä tutkimus selvitti suomalaisten käsityksiä museoista. Vastaajista yli 70 prosenttia kokee museot tarpeellisiksi, rauhoittaviksi, kiinnostaviksi ja helpoiksi vierailla. Museot ovat myös koko kansan kulttuuria, sillä vastaajien mielestä sana elitistinen kuvaa museoita annetuista vaihtoehdoista huonoiten.
 
Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta museossa vuoden sisällä vierailleesta sanoo museokäynnistä jääneen hyvän mielen. Yli puolet kertoo myös viihtyneensä ja lähes joka toinen oppineensa uusia asioita. Vain 5 prosenttia koki pitkästyneensä.
 
Tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen vierailee museossa vähintään kerran vuodessa. Keskimäärin museoissa vieraillaan 1,5 kertaa vuodessa.
 
Useampi kuin joka toinen aikoo jatkaa museoharrastusta ja vierailla museossa myös seuraavan vuoden aikana. Museoilla on myös paljon kanta-asiakkaita, sillä viimeisen vuoden sisällä museoissa vierailleista peräti 83 prosenttia aikoo varmasti tai todennäköisesti käydä museossa myös seuraavan vuoden aikana.
 
Tutkimus vahvistaa aiemmista museoiden kävijätutkimuksista saatuja tuloksia sekä Museoliiton omia näkemyksiä museoalasta.
 
’Museoihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Suuri haaste on se, että museoita ja niiden palveluita ei tunneta kovin hyvin’, sanoo Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä. ’Sen sijaan tyytyväinen voi olla Museokortin saavuttamaan tunnettuuteen. Sen tuntee yli puolet suomalaisista.’
 
Museoissa käymättömistä noin puolet ei ole vieraillut museossa, koska se ei vain ole tullut mieleen. Vain neljännes museoissa käymättömistä kertoo, että museot eivät ylipäätään kiinnosta.
 
Museoliiton teettämä, suomalaisten museoihin liittämiä mielikuvia selvittävä kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 2015 YouGov Finlandin verkkopaneelissa. Kyselyyn vastasi 1 005 henkilöä. Vastaajajoukko edustaa 18-74-vuotiaita koko Suomessa.
 
Lisätietoja:

Ville Haikola, YouGov Finland, puh. 040 772 2651, ville.haikola(a)questor.fi
Kimmo Levä, pääsihteeri, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä