Skip to content

Museoliitto

20.9.2007

Valtion lisärahoitus osoitettava museotoimintaan

Suomen museoliitto vetoaa museoita omistaville yhteisöille lähettämässään kirjeessä että nämä ohjaisivat valtion ensi vuoden budjettiesityksessä lupaaman 5,3 miljoonan euron lisärahoituksen suoraan museoiden toimintaan.

Museoita omistaville yhteisöille  (Helsinki 19.9.2007)

Valtion ensi vuoden budjettiesitys lupaa museoille 5,3 miljoonan euron lisärahoituksen. Suomen museoliitto voi ilolla todeta, että pitkäaikainen ponnistelu valtionosuuden nostamiseksi vastaamaan museoiden todellisia kustannuksia on nyt toteutumassa. Valtionosuuden laskennallisena pohjana olevan henkilötyövuoden yksikköhinta nousee vuonna 2008 noin 10 000 euroa ja toteutuessaan täysimääräisenä vuonna 2010 yksikköhinta olisi lähes 70 000 euroa indeksin suuruudesta ja arvonlisäveron vaikutuksesta riippuen. Lisäksi kulttuuriperinnön digitointiin ollaan osoittamassa 2 miljoonan euron  määräraha.

Museoille valtion lisäpanostus asettaa haasteita. Opetusministeriölle on voitava osoittaa, että lisärahalla saadaan myös näkyvää tulosta aikaan. Tämä merkitsee, että kuntien tulisi monista ymmärrettävistä tarpeistaan huolimatta ohjata valtion tarkoittamaa lisärahoitusta museoiden toimintaan.

Kun opetusministeriöllä on selkeät suunnitelmat museoalan resurssien kasvattamisesta, tulee sen näkyä museotoiminnassa, jotta se kannustaisi ohjaamaan määrärahoja myös jatkossa museoalan tarpeisiin. Kuten lehdistä olemme voineet todeta, opetusministeriön kulttuurin tukemiseen osoitetuista määrärahoista käydään nyt kovaa kilpailua.

Suomen museoliitto haluaa myös kiinnittää liitoskuntien huomiota Paras hankkeen alueellisille museoille tuomiin uusiin haasteisiin. Museoiden omistajakuntien yhdistyminen lisää huomattavasti ammatillisten museoiden tehtäviä paikallisten museoiden ja kulttuuriympäristöjen hoitoon liittyvien uusien velvoitteiden myötä. Liitoskuntien tulisikin huolehtia siitä, että näihin uusiin tehtäviin ohjataan tarvittavat resurssit.

Museot vahvistavat paikallista identiteettiä ja auttavat kansalaisia sopeutumaan muutoksiin. Ne lisäävät hyvinvointia ja kuntalaisten henkistä kapasiteettia kestää muutosten paineissa. Museoilla on keskeinen merkitys kaupungin imagon rakentajana ja matkailun vetovoimatekijänä.

Museoiden resursseihin ja toimintakykyyn kannattaa siis panostaa.

Suomen museoliitto – Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie
puheenjohtaja        

Anja-Tuulikki Huovinen 
pääsihteeri

         

Voisit olla myös kiinnostunut näistä