Skip to content

Museoliitto

7.1.2022

Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden museo 2022 -kilpailuun!

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat toukokuussa kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja Vuoden museojulkaisu -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 15.1.2022. Lisäksi keväällä palkitaan myös Vuoden museokauppa.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.

Vuoden museo 

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museojulkaisu 

Vuonna 2022 vuorossa on Vuoden museojulkaisu -palkinnon valitseminen. Palkinto jaetaan julkaisulle, joka sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmänsä. 

Museojulkaisukilpailuun voi esittää museon oman tai yhteistyötahon kanssa tuotetun, painetun tai digitaalisesti julkaistun kirjan, joka on ilmestynyt 1.1.2020–31.12.2021 välisenä aikana. Hakemukseen tulee liittää hakijan/hakijoiden vapaamuotoinen perustelu, miksi teosta ehdotetaan Vuoden museojulkaisuksi. Yhteistyönä toteutettujen julkaisujen yhteyteen toivotaan selvitystä yhteistyön jakautumisesta ja laajuudesta.

Hakemukset 15.1.2022 mennessä

Vuoden museo 2022 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Hakemukset ja julkaisut toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki, puh. 0444 300710 tai sähköpostitse osoitteeseen: tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

Julkaisukilpailuun osallistuvat painetut teokset pyydetään toimittamaan Museoliittoon kolmena kappaleena Ovelle-pakettina (perille kuljetettuina). Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. 

Kilpailuun osallistuvien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Ahvenanmaalla 18.-20.5.2022. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 19.5.

Palkintolautakunnan jäseninä ovat ICOMin edustajat Anne Laiti (lautakunnan puheenjohtaja), Tuulia Tuomi ja Elina Makkonen sekä kulttuurijohtaja Samu Forsblom, toimittaja Toivo Haimi, kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila sekä museonjohtaja Sami Louekari. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori.

Lisätiedot 

Anne Laiti, p. 050 518 4591, anne.laiti(a)lahti.fi
Tuuli Rajavuori, p. 0444 300710, tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi

Priserna för museibranschen 2022 kan nu sökas 

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. 

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut. 

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2022 utdelas priset Årets museipublikation. Priset tilldelas en publikation som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. Som Årets museipublikation kan man föreslå en tryckt eller digitalt utgiven bok, producerad i samarbete med ett museum eller en annan samarbetspartner, publicerad under perioden 1.1.2020-31.12.2021. Som bilaga önskas en motivering av sökanden i vilken det framgår en motivering till att publikationen föreslås bli Årets museipublikation. 

Ansökningar och förslag till Årets museum 2022 och Årets museipublikation sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors, tfn. 0444 300710, eller per e-post till adressen tuuli.rajavuori@museoliitto.fi senast den 15.1.2022. De tryckta verk som deltar i tävlingen Årets museipublikation postas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren -paket (transport ända fram).

Prisnämndens medlemmar är Anne Laiti (ordförande), Samu Forsblom, Toivo Haimi, Elina Makkonen, Mirva Mattila, Sami Louekari och Tuulia Tuomi.

Priset Årets museum 2022 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2022 och Priset Årets museipublikation senast den 15 januari 2022 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen tuuli.rajavuori@museoliitto.fi

Ett museum kan ansöka om båda priserna. Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 18.-20.5.2022, som ordnas på Åland.

Ytterligare information 

Anne Laiti, tfn. 050 518 459, anne.laiti(a)lahti.fi 
Tuuli Rajavuori, tfn. 0444 300710, tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi

Museiprisernas kriterier

Voisit olla myös kiinnostunut näistä