Skip to content

Museoliitto

15.5.2018

Yli 250 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa Museopäiville Vaasaan

Valtakunnalliset museopäivät järjestetään Vaasassa 23.–25.5. Yli 250 museoalan ammattilaisen ja vaikuttajan vuotuisilla tapahtumapäivillä kuullaan vaikuttavaa museoasiaa teemalla Euroopan ajankohtaisimmat museot 2030? Ohjelmassa on Vuoden museon palkitseminen, ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia sekä Suomen museoliiton 95. vuosikokous.

Museopäivät huipentuu torstaina 24.5. Museopalkintogaalaan. Gaalassa palkitaan Vuoden museo 2018 ja Vuoden museojulkaisu 2018. Vuoden museo -finalisteja ovat Aineen taidemuseo Torniosta, Muumimuseo ja Pelimuseo Tampereelta, Suomen Ilmailumuseo Vantaalta, EMMA – Espoon modernin taiteen museo sekä Suomen kansallismuseo Helsingistä. 

Vuoden museojulkaisu -finaalissa ovat: Ainolasäätiön Ainola, Suomen kansallismuseon Julkinen ja kätketty Suomi, Hotelli- ja ravintolamuseon Nautinnon nälkä,Espoon modernin taiteen museo EMMAn Rut Bryk – Elämän taide ja Tekniikan museon Tekniikan maa.

Kansainvälisiä näkökulmia tuovat: Jette Sandahl, Berndt Arell ja Miapetra Kumpula-Natri

Tanskalainen Jette Sandahlon museoalan moniosaaja, joka on julkaissut paljon ja ollut pitkään mukana ICOMin ja European Museum Forumin toiminnassa. Hän pohtii puheenvuorossaan museon käsitettä ja tehtävää nykyaikaisessa muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Useiden taidemuseoiden johtajana ja kulttuurialojen luottamustehtävissä Suomessa ja Ruotsissa toiminutBerndt Arell puhuu uudesta museopolitiikasta Ruotsissa. Mikä suomalaisia ja ruotsalaisia yhdistää ja erottaa? Mikä naapurimme museopoliittisessa keskustelussa juuri nyt on erityisen kiinnostavaa? 

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natrin aihe on Museot ja kulttuuriperintö eurooppalaisessa kontekstissa.Kaupan ja palvelujen kehittämiseen erikoistunut Mikko Tapanainenpuhuu museoiden brändäämisestä aiheella Suomalaiset museot – Loistavin museobrändi Euroopassa 2030?

Media on tervetullut seuraamaan Museopäiviä ja haastattelemaan puhujavieraita ja museoalan päättäjiä. Haastattelupyynnöt kannattaa esittää mahdollisimman ajoissa, jotta niihin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tapahtuman järjestävät Suomen museoliitto, Vaasan kaupunki ja Vaasan kaupungin museot.

Museopäivien ohjelma 

Lisätiedot ohjelmasta

Leena Tokila

Koulutus- ja kehittämisjohtaja, Suomen museoliitto
Leena.tokila@museoliitto.fi
040 534 6232

Median haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset tapahtumaan

Nelli Korpi
Viestintäpäällikkö, Suomen museoliitto
Nelli.korpi@museoliitto.fi
0444 300 704

Ulla Kalliokoski
Tp. markkinointisuunnittelija | Tf marknadsföringsplanerare


Vaasan kaupunki I Vasa stad
Ulla.kalliokoski@vaasa.fi
040 646 4044


***

Över 250 professionella och påverkare inom museibranschen till Museidagarna i Vasa

De riksomfattande museidagarna ordnas i Vasa i nästa vecka 23-25.5. På den årliga evenemangsdagen för över 250 professionella och påverkare inom museibranschen hör vi om betydelsefulla museifrågor under temat Europas mest aktuella museer år 2030?I programmet ingår prisbelönandet av Årets museum, aktuella inlägg, diskussionstillfällen samt Finlands museiförbunds 95:e årsmöte.

Museidagarna kulminerar på torsdagen den 24.5. i Museiprisgalan. På galan utdelas priset för Årets museum 2018 och Årets museipublikation 2018. Årets museum -finalisterna är Aines konstmuseumi Torneå, Muminmuseetoch Spelmuseeti Tammerfors, Finlands flygmuseumi Vanda, EMMA – Esbo moderna konstmuseumsamt Finlands nationalmuseum i Helsingfors. 

Finalisterna i tävlingen Årets museipublikation är: Ainola-stiftelsens Ainola,Finlands nationalmuseums Det offentliga och det dolda Finland, Hotell- och restaurangmuseetsNautinnon nälkä(Njutningshunger), Emma- Esbo moderna konstmuseumsRut Bryk– Elämän taide(Rut Bryk – Livets konst)och Tekniska museets Tekniikan maa(Teknikens land). 

Internationella synvinklar tillför: Jette Sandahl, Berndt Arell och Miapetra Kumpula-Natri 

Jette Sandahlfrån Danmark är mångkunnig inom museibranschen och har publicerat mycket och länge varit med i ICOM:s och European Museum Forums verksamhet. Hon begrundar i sitt inlägg museets begrepp och uppgift i dagens föränderliga samhälle. 

Berndt Arell som varit chef för ett flertal konstmuseer och verkat inom förtroendeuppdrag på många av kulturens områden i Finland och i Sverige talar om den nya museipolitiken i Sverige. Vad förenar finländare och svenskar, och vad skiljer oss åt? Vad är det som just nu är speciellt intressant i vårt grannlands museipolitiska diskussioner?

Medlemmen i Europaparlamentet Miapetra Kumpula-Natrisämne är Museerna och kulturarvet i en europeisk kontext. Mikko Tapanainensom är specialiserad på att utveckla handeln och tjänsterna talar om museernas branding under rubriken De Finländska museerna – Det mest lysande museibrandet i Europa år 2030? 

Medierna är välkomna att följa med Museidagarna och att intervjua gästtalarna och museibranschens beslutsfattare. Intervjuönskningar bör framställas möjligast långt i förväg, så att vi kan svara på dem på bästa möjliga sätt. 

Evenemanget ordnas av Finlands museiförbund, Vasa stad och Vasa stads museer. 

Museidagarnas program 

Tilläggsuppgifter om programmet

Leena Tokila

Utbildnings- och utvecklingschef, Finlands museiförbund
Leena.tokila@museoliitto.fi
040 534 6232

Mediernas intervjuförfrågningar och anmälningar till evenemanget

Ulla Kalliokoski
Tf marknadsföringsplanerare


Vasa stad
Ulla.kalliokoski@vaasa.fi
040 646 4044
 

Nelli Korpi
Kommunikationschef, Finlands museiförbund
Nelli.korpi@museoliitto.fi
0444 300 704

Voisit olla myös kiinnostunut näistä