KOULUTUS
 

Erikoisammattitutkinto museomestareille

Metropolia Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa näyttötutkintona Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon museotekniikan osaamisalalta. Näyttötutkinto on suunnattu erityisesti museoissa tai muissa kulttuuriperinnön hoitoa ja näyttelytoimintaa harjoittavissa organisaatioissa työskenteleville henkilöille.

Ennen tutkinnon suorittamista ammatillista osaamista voi hankkia ja päivittää tutkintoon valmistavassa koulutuksessa, jota Metropolia ammattikorkeakoulun konservoinnin tutkinto-ohjelma tulee järjestämään.

Tutkintoon valmistava koulutus sekä tutkinnon suorittaminen toteutetaan useimmiten oppisopimuksella, johon hakeudutaan oman paikkakunnan oppisopimustoimiston kautta. Tällöin osallistujan osuus tutkinnon kustannuksista on vain Opetushallituksen (2017) tutkintomaksu 58 euroa.

Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Tutkinnon yhden osan hinta ilman oppisopimusta ja valmistavaan koulutuksen osallistumista on 750 euroa (+alv 24%).

Omaa ammattitaitoaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukseen voi arvioida www.osaan.fi-internet-palvelussa.

Ensimmäinen erikoisammattitutkinnon ryhmä aloittaa lokakuussa 2017. Hakuaika on 1.–31.8.2017.
Täytä e-lomake, kun haluat hakeutua oppisopimukseen tai haluat lisätietoja valmistavasta koulutuksesta Metropoliassa.

e-lomake aukeaa 1.8.2017 Metropolian sivuilla metropolia.fi/museomestari

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona


Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työelämässä, opinnoissa tai harrastusten parissa.

Museomestarin erikoisammattitutkintoon kuuluu kaksi pakollista osiota sekä yksi valinnainen osio. Tutkinnon pakolliset osiot ovat Kokoelmahallinta ja Näyttelyn tekninen toteuttaminen.

Valinnaiset osiot ovat:

  • Asiakastyön toteuttaminen museomestarin tehtävissä
  • Audiovisuaalisen tekniikan käyttö museossa
  • Kansainvälisen näyttelyn tuonti ja vienti
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen museossa
  • Logistiikan suunnittelu ja toteutus museotyössä
  • Museokokoelmien kookkaiden koneiden säilytys sekä huolto ja kunnostus
  • Valaisun toteuttaminen museossa


Ammattitutkinnoissa edellytettävä ammattitaito ja osaaminen on määritelty Opetushallituksen hyväksymissä tutkinnon perusteissa. Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkintoperusteet ja ammattitaitovaatimukset museotekniikan osaamisalalta löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Käsityömestarin, museotekniikan osaamisalan tutkintotodistukset vahvistaa kansallinen Käsi- ja taideteollisuusalan tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja tutkinnon suorittajan omaa työpaikkaa hyödynnetään näyttöympäristönä mahdollisuuksien mukaan.

Näyttötutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus


Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi hankkia lisää ammattitaitoa ja päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. Oppisopimuksen edellytyksenä on koko oppisopimuksen ajan voimassa oleva työsopimus ja riittävä määrä työtunteja viikossa. Oppisopimus voidaan tehdä myös päätoimisille yrittäjille. Lisätietoja saa oppisopimustoimistoista kautta maan. Työssäoppimista täydentävät Metropolia ammattikorkeakoulussa järjestettävät lähiopetusjaksot.


Lähiopetus tähtää näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskelija saa opetuksesta teoriatietoa, joka tukee työssä tapahtuvaa oppimista. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen 1-2 päivänä kuukaudessa. Opintoihin sisältyy henkilökohtaisia tehtäviä ja verkko-oppimista. Tutkintoon valmistavan koulutuksen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja sen kesto riippuu opiskelijan osaamistasosta. Oppisopimuskoulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Vuonna 2017 lähipäivät ovat 12.–13.10., 2.–3.11. ja 14.–15.12.

Oppisopimuskoulutusmalli on työnantajalle erinomainen tapa saada juuri omiin tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Erikoisammattitutkinnon suorittajat saavat osaamista edistävää koulutusta sekä työelämässä heti hyödynnettävää tietoa alan kehityksestä. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua oman alan muiden ammattilaisten kanssa. Oppisopimusmallin vuorovaikutuksellisuuden ansiosta tieto uudesta teknisestä osaamisesta siirtyy nopeasti alan työyhteisöihin.

Yhteystiedot ja lisätietoja


Käsityömestarin, museotekniikan osaamisalan erikoisammattitutkinto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, tavoitettavissa 14.8.2017 alkaen:
Heikki Häyhä (puh. 050 583 0030) ja Päivi Ukkonen


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Koulutuksen taustaa


Museomestareille ei ole aikaisemmin ollut tarjolla omaa tutkintoa. Koska tarvetta kuitenkin oli, Museoliitto oli aktiivisesti yhteydessä Opetushallitukseen ja esitti ammatillisiin tutkintoihin muutosta ja näyttötutkintoa museomestareille.

Koulutusasia saatiin ratkaistua sisällyttämällä museomestareiden osaamisala osaksi käsityömestarin erikoisammattitutkintoa. Opetushallitus asetti keväällä 2015 työryhmän, joka valmisteli tutkinnon perusteet museotekniikan alan osaamisalaksi (museomestari) käsityömestarin erikoisammattitutkintoon.


Perustetyöryhmä ensimmäisessä kokouksessaan Opetushallituksessa 9.6.2015.

Perustetyöryhmään kuuluivat koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila Museoliitosta (puheenjohtaja), KM Inka Tähtinen (sihteeri), museomestari Konsta Nikkanen Espoon kaupunginmuseosta ja museomestari Jyrki Järvinen (Suomen museotekniset ry:n edustajat), museotoimenjohtaja Kirsi Niku Kymenlaakson museosta, kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä Kansallisgalleriasta, amanuenssi Risto Hakomäki Suomen kansallismuseosta, yliopettaja Tuula Auer Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä opetusneuvos Hanna Ketonen Opetushallituksesta. Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa kesäkuussa 2015, ja osaamisalan perusteet viimeisteltiin lausuntojen jälkeen lokakuussa 2016.

Alla olevassa videossa Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila kertoo museomestareille tarkoitetun koulutuksen sisällöistä. Video on tallennettu tammikuussa 2017 Opetushallituksen järjestämässä taideteollisuusalan ammatillisten tutkintojen kehittämispäivässä. Haastattelijana opetusneuvos Hanna Ketonen.